De Torenpleinschool

Waar we trots op zijn

  • We zijn een geborgen en gezellige school. Leerlingen, ouders en leerkrachten luisteren en kijken met respect naar elkaar en kennen elkaar. Samen zijn we verantwoordelijk voor een goede gang van zaken op school.
  • De sfeer in onze school is veilig.  Wij hebben de volgende 5 regels vanuit de Kanjertraining die dit ondersteunen: we vertrouwen elkaar, we helpen elkaar, niemand speelt de baas, niemand lacht uit en niemand blijft zielig.
  • De regels zijn goed zichtbaar door de gehele school en worden regelmatig in de klas besproken. Door deze regels weten de leerlingen welk gedrag van hen wordt verwacht en worden hier ook op aangesproken. Wij geven hierbij het goede voorbeeld.
  • De leerling staat bij ons centraal. Bij alle beslissingen die we nemen is het uitgangspunt dat het goed moet zijn voor uw kind. Door les te geven op drie niveaus krijgt iedere leerling de instructie die hem past. We hebben een goed zorgteam dat de leerkrachten hierin ondersteunt. Zo zorgen wij voor maatwerk voor alle leerlingen in een groep.
  • Wij doen graag dingen samen. Voorbeelden hiervan zijn de paas- en kerstvieringen, het familiefeest, de Koningsspelen en het jaarlijkse schoolproject. Maar ook op kleinere schaal werken we klas overstijgend. De leerlingen van de bovenbouw lezen bijvoorbeeld voor aan groepen in de onderbouw en in de plusklas werken meer- en hoogbegaafde leerlingen uit verschillende groepen samen aan hun eigen leerdoelen.
  • Wij werken actief en stelselmatig aan verbetering en vernieuwing van ons onderwijs. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de verbetering van het expressie- onderwijs (dans, drama, muziek, beeldende vorming en tekenen) en het onderwijs in burgerschap (lessen democratie, leerlingenraad, project voedselbank).
  • De samenstelling van het team is zeer gevarieerd. Mannen  en vrouwen, fris van de pabo en al jaren in het onderwijs, wij hebben het allemaal. Dit levert een mooie mix van ervaring en vernieuwing.

 

-

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren