Uitdaging

Twee leerkrachten uit het team zijn opgeleid tot meer- en hoogbegaafdheidsspecialist: één van hen richt zich op de leerlingen van groep 3 t/m 8 en de ander op de leerlingen van de kleutergroepen. De specialisten ondersteunen beiden de leerkrachten bij het signaleren van leerlingen met een onderwijsbehoefte op dit vlak.

 

In de kleutergroepen zijn extra uitdagende opdrachten die deze leerlingen in de klas kunnen doen. Voor leerlingen die naast het aanbod in de klas meer uitdaging nodig hebben, is er een projectgroep.  

 

Vanaf groep 3 zijn er voor de leerlingen die niet voldoende hebben aan het reguliere onderwijsaanbod, lessen die aansluiten bij hun onderwijsbehoeftes. Deze leerlingen volgen lessen Spaans, wereldoriëntatie, rekenen en nemen deel aan de projectgroep. Binnen deze lessen staan de hogere orde denkvaardigheden centraal. 

 

Op de Torenpleinschool besteden we binnen het projectonderwijs ook aandacht aan het creatief denken, persoonlijke ontwikkeling en eigenaarschap.   

.

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren