De Torenpleinschool

Passend onderwijs

Passend onderwijs is een beleidsverandering, die uitgaat van het Ministerie van OCW. Het gaat het erom dat alle leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen op school. Passend onderwijs moet zo goed mogelijk onderwijs bieden aan kinderen die extra begeleiding nodig hebben.

 

Op de Torenpleinschool kunnen leerlingen rekenen op een brede basiszorg. Daarnaast hebben we expertise in huis om op specifieke vlakken aanvullende ondersteuning te bieden. Helaas is de school minder geschikt voor leerlingen die (permanent) in een rolstoel zitten. Dit wordt veroorzaakt doordat de Torenpleinschool voor een groot deel gehuisvest is in een van origine oud pand. De benodigde aanpassingen en extra ruimte in de klaslokalen zijn niet (overal) beschikbaar. Als we niet kunnen voorzien in de behoeften van een leerling, dan wordt in overleg met de ouders uitgezocht welke school binnen het samenwerkingsverband dat wel kan. Een passend onderwijsaanbod houdt dus in dat onderwijs en ondersteuning moet aansluiten op de behoeften de leerling. Daarbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheden van het personeel en de wensen van de ouders. Het samenwerkingsverband Primaire Onderwijs Utrecht ondersteunt de school hierin.

 

Samenwerkingsverband


Bij de invoering van de Wet Passend Onderwijs zijn door het ministerie zogenaamde samenwerkingsverbanden aangewezen. In een samenwerkingsverband werken schoolbesturen en scholen samen aan het invullen van de (extra) ondersteuningsvragen. Het PCOU en dus ook de Torenpleinschool is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Utrecht. In dit samenwerkingsverband werken 92 basisscholen, drie scholen voor speciaal basisonderwijs en zeven scholen voor speciaal onderwijs samen. Het samenwerkingsverband biedt of organiseert begeleiding op scholen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Voor een aantal leerlingen zal speciaal onderwijs nodig blijven.

Zie voor meer informatie over het samenwerkingsverband swvutrechtpo.nl.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren