Ouderbetrokkenheid

De Torenpleinschool is een school voor leerlingen, ouders/verzorgers en leerkrachten. Wij streven er naar dat iedereen zich prettig en thuis voelt. Het is belangrijk dat u weet wat er op school gebeurt en hoe wij omgaan met uw kind. Regelmatig contact en samenwerking met ouders/verzorgers vinden wij noodzakelijk voor de begeleiding en opvoeding van de leerlingen. Door een nauw contact tussen ouders/ verzorgers en de leerkrachten is het mogelijk de opvoeding thuis en op school op elkaar af te stemmen. Tenslotte hebben we een gemeenschappelijk doel: Uw kind op weg helpen te groeien naar een volwassen plaats in de samenleving. 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren