Social Schools

Wij werken met Social Schools, een online communicatieplatform voor het basisonderwijs. Het doel is om ouders/verzorgers meer inzicht te geven in wat er gebeurt in de klas, op een simpele en informerende wijze. Als school communiceren wij alle informatie via Social Schools. Het is daarom belangrijk dat u als ouder/verzorger met een kind bij ons op school, een account hebt en gebruikt.

 

Binnen Social Schools is het mogelijk om:

-       Berichten te delen vanuit de groepen;

-       Berichten te delen vanuit de school;

-       Ouderhulp te organiseren bij evenementen;

-       Gesprekken in te plannen;

-       Een kalender met daarin alle activiteiten;

-       Absenties/ziekmeldingen door te geven;

-       Bijzonder verlof aan te vragen. 

 

Hoe werkt het

De leerkracht plaatst een bericht op de groepspagina bijvoorbeeld over een excursie of informatie over de lesmethode waarmee gewerkt wordt. Als ouder/verzorger kunt u deze informatie bekijken door in te loggen via de mobiele app of via de web-omgeving. U kunt agendapunten in uw app rechtstreeks toevoegen aan uw telefoonagenda. Zo ontvangt u op tijd herinneringen en vergeet u nooit evenementen.


Ouders/verzorgers ontvangen een uitnodiging per e-mail met daarin een link om een account te activeren. U wordt dan vanzelf lid van de groep(en) van uw kind(eren).

 

Afgesloten omgeving

Social Schools is een veilig, afgesloten platform. Alleen ouders/verzorgers die toestemming hebben gekregen van de school, kunnen in de omgeving. Ouders/verzorgers hebben alleen toegang tot de groepen van hun kind(eren).

 

 

 

 

 

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren