De Torenpleinschool

Ouderraad

Elke klas heeft 2 klassenouders. De klassenouders zijn de schakel tussen de groepsleerkracht en de ouders/verzorgers van de kinderen bij zaken van organisatorische aard. Hierbij kan gedacht worden aan hulp tijdens schoolactiviteiten. Door middel van ouderraadvergaderingen houden de klassenouders elkaar op de hoogte. Tijdens de vergaderingen, waar ook iemand van het team bij aanwezig is, kunnen ook andere zaken aangaande de school besproken worden. In het begin van het schooljaar worden ouders gevraagd zich op te geven om klassenouder te worden. U hoort zo snel mogelijk daarna wie de klassenouders van uw kind zijn en hoe u contact kunt opnemen.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren