Visie en missie

Kom! Laten we samen aan jouw toekomst bouwen

 

Als team van de Torenpleinschool geven wij elkaar de ruimte door te luisteren, te denken en te leren van en met elkaar. We blijven ons ontwikkelen door gebruik te maken van elkaars kennis, kwaliteiten, specialisatie en opleiding. Ieder teamlid neemt zijn verantwoordelijkheid met het gezamenlijk einddoel voor ogen.

In onze communicatie zijn wij open, eerlijk en respectvol. We werken vanuit vertrouwen. We vieren de christelijke feesten en staan open voor andere geloofsovertuigingen. 

In de samenwerking tussen leerlingen, ouders en team worden elkaars talenten gezien en benut. Samen bereiken we meer. 

Wij leren met plezier. Samen zorgen wij voor een passend en doelgericht leerklimaat, waarin fouten gemaakt mogen worden. Hierdoor worden onze leerlingen voorbereid op hun volgende stap.

In ons pedagogisch klimaat zorgen wij voor veiligheid door middel van duidelijke regels, afspraken en structuur. Je wordt gezien, gehoord en geaccepteerd, je mag er zijn!

 

Wij zijn trots op onze school, de leerlingen, de ouders en het team. 

 

Daarom:

  • Zeg ik wat ik doe en doe ik wat ik zeg. Ik maak afspraken en ik houd mij aan afspraken. Ik geef processen een kans en toon mijn inzet. Het geeft vertrouwen en is eerlijk en respectvol. 
  • Praat ik met iemand. Hierdoor toon ik respect, ben ik betrouwbaar en geef ik vertrouwen. Dit is een voorwaarde om je veilig te voelen. Mijn intentie is goed, waardoor ik laat zien dat ik eerlijk en open ben en dat ik ben te vertrouwen.
  • Ben ik professioneel. Ik hanteer een professioneel denkkader: 

1.    Wat is goed voor de kinderen? 

2.    Wat is goed voor de organisatie? 

3.    Wat is goed voor mij? 

  • Daarnaast heb ik een voorbeeldfunctie (modellen) wat betekent dat mijn pedagogisch klassenklimaat ook mijn pedagogisch schoolklimaat is. Dat waar ik in de klas voorsta, doe ik ook binnen het team.
  • Behandel ik de ander, zoals ik zelf ook behandeld wil worden.
  • Sta ik open voor en ben geïnteresseerd in de ander. Ik maak tijd vrij om naar de ander te luisteren en de ander te bevragen (LSD), wat maakt dat ik betrokken, toegankelijk en empathisch ben. Een ander voelt zich door mij gezien (oog hebben voor), gehoord en serieus genomen (dialoog en begrijpen om begrepen te worden). Ik sta open voor andere meningen. Ik spreek mij uit. Ik geef complimenten en spreek mijn waardering uit en kan deze ook ontvangen. Er is ruimte voor humor.
  • Ben ik enthousiast en gemotiveerd om mijn werk te doen. Dit straal ik uit en deel ik. Ik durf om hulp te vragen en bied mijn hulp aan.
  • Houd ik rekening met de kernkwaliteiten van de ander en van mijzelf en benut en versterk deze in het samenwerken. Ik zie eigen irritatie als signaal om zelf iets te veranderen.
  • Geef ik de ander feedback (o.a. bij het wel of niet nakomen van deze regels), waardoor ik laat zien dat ik mede verantwoordelijk ben voor het behoud van het schoolklimaat. Ik baseer mijn feedback op feiten (reëel) en ben opbouwend. “Leren over jezelf door de blik van de ander”.

                                                                                             Motto

 

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren