POVO

Jaarlijks maken leerlingen uit groep 8 van de Torenpleinschool de overstap naar het voortgezet onderwijs. Het is belangrijk dat die overstap goed verloopt, want dat bepaalt voor een deel het schoolsucces van de leerlingen. Schoolbesturen van het basis- en voortgezet onderwijs zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een goed verlopende overstap. Uitgangspunt is dat iedere leerling terecht komt op een plek die aansluit bij zijn of haar mogelijkheden. De schoolbesturen hebben samen afspraken gemaakt over de aanmelding en toelating tot het voortgezet onderwijs. Deze afspraken vormen samen de POVO  (Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs) procedure.

 

De POVO procedure kent drie fasen:
1. Voorlichting, oriëntatie en advies
2. Aanmelding, toelating en overdracht
3. Terugkoppeling

 

Aan de start van het schooljaar zullen de ouders van de leerlingen uit groep 7 en 8 over deze procedure geïnformeerd worden.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren