De Torenpleinschool

Het jonge kind

In ons kleuteronderwijs vinden wij de volgende uitgangspunten belangrijk:

 

Plezier
Als een kind plezier heeft in wat hij/zij doet, dan staat hij/zij open om nieuwe dingen te ontdekken en te leren.

 

Eigenheid
Ieder kind ontwikkelt zich op zijn/haar eigen tempo. Daar willen wij graag de ruimte voor bieden en die ontwikkeling volgen.

 

Samenwerken

Een kleuter is graag ontdekkend bezig. Het kijken, nadoen, spelen en praten met elkaar is belangrijk voor de ontwikkeling. Hoe meer contact tussen verschillende leeftijdsgenoten, des te rijker de “leer” omgeving.

 

Observatiesysteem
Om de ontwikkeling van de leerlingen goed te volgen observeren wij. Onze bevindingen worden genoteerd in een leerlingvolgsysteem. Wij gebruiken hiervoor het observatiesysteem in Parnassys.

 

Combinatiegroep 1 /2 
Wij werken in combinatiegroepen. De kinderen kunnen zich in eigen tempo ontwikkelen, omdat er in iedere groep zowel ontwikkelingsmateriaal van groep 1 als van 2 aanwezig is. Snelle kinderen kunnen doorgaan, andere kinderen kunnen terugpakken (herhalen). De kleuters leren van en met elkaar en kunnen elkaar helpen en ondersteunen.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren