De Torenpleinschool

Speerpunten

Waar richten wij ons voor het schooljaar 2018-2019 specifiek op:

  • Implementatie Engels methode Join In groep 5 tot en met 8;
  • Implementatie Veilig leren lezen groep 3;
  • Focus op ontwikkeling doorgaande lijn kernvakken (rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen);
  • Implementatie van Close Reading;
  • Gecertificeerde Kanjerschool worden in 2020;
  • Onderzoekende houding bij leerkrachten stimuleren door te werken met leerteams;
  • Co√∂peratieve werkvormen in alle groepen.
Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren