De Torenpleinschool

Medezeggenschapsraad

Elke school heeft de wettelijke verplichting een medezeggenschapsraad (MR) te hebben, waarin personeelsleden en ouders zitting hebben.

De Medezeggenschapsraad op de Torenpleinschool bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. Zij toetsen het (voorgenomen) beleid van de school, bijvoorbeeld op het gebied van het onderwijsbeleidsplan, het personeelsbeleid, huisvesting, het zorgplan en het Arbo- en veiligheidsbeleid.

Daarnaast geven zij advies en ze leggen eigen initiatieven voor aan de schooldirectie. U kunt hen aanspreken of mailen naar mrtps@torenpleinschool.nl

 

Als vertegenwoordigers van de ouders hebben Kasper Visser, Robert de Bruijne en Annalies van Zoeren zitting in de medezeggenschapsraad.

Als vertegenwoordiging van het personeel hebben Frank de Wit, Mylène Molhuizen en Gaby Bakker zitting in de medezeggenschapsraad.

 

De verslagen van de vergaderingen van de MR vindt u op Schoudercom.

 

Iedere school heeft een eigen medezeggenschapsraad. Op stichtingsniveau is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR is een afvaardiging van alle medezeggenschapsraden van de scholen en bestaat uit ouders en personeel.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren