Medezeggenschapsraad

Elke school heeft de wettelijke verplichting een medezeggenschapsraad (MR) te hebben, waarin ouders en personeelsleden zitting hebben.

De MR op de Torenpleinschool bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. Zij toetsen het (voorgenomen) beleid van de school, bijvoorbeeld op het gebied van het onderwijsbeleidsplan, personeelsbeleid, huisvesting, zorgplan en Arbo- en veiligheidsbeleid.

Daarnaast geven zij advies en ze leggen eigen initiatieven voor aan de schooldirectie. U kunt hen aanspreken of mailen naar mrtps@torenpleinschool.nl

 

Als vertegenwoordigers van de ouders hebben Peter Sprang, Joke Kalma en Johan de Jong zitting in de medezeggenschapsraad.

Als vertegenwoordigers van het personeel hebben Andrea Soeters, Lisette Schwartz en Gaby Bakker-Cornelissen zitting in de medezeggenschapsraad.

 

Iedere school heeft een eigen MR. Op stichtingsniveau is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR is een afvaardiging van alle medezeggenschapsraden van de scholen en bestaat uit ouders en personeel. Namens de Torenpleinschool heeft Ronald Lourens, een ouder, zitting in de GMR.

 

MR-vergadering

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren