Snappet

De leerlingen van groep 5 t/m 8 werken op de Torenpleinschool met Snappet. Snappet is een adaptief onderwijsplatform dat elke leerling uitdaagt om zich optimaal te ontwikkelen. Met Snappet  maken de leerlingen digitale opgaven voor rekenen, taal, woordenschat en spelling op hun eigen tablet. Voordelen van Snappet zijn dat leerlingen meteen feedback ontvangen over gemaakte opgaven, adaptieve opgaven aangeboden krijgen en leerkrachten tijdens de les direct zicht hebben op de voortgang van individuele leerlingen en de gehele groep.

 

 

Snappet

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren