Kanjertraining

Wij vinden een veilige en gezellige sfeer op school belangrijk. Om dit te bereiken moet iedereen goed in zijn vel zitten en rekening houden met de ander. Daarom besteden we hier doorlopend aandacht aan. Wij gebruiken hiervoor de kaders van de methode Kanjertraining. Deze methode is gericht op het vergroten van de sociale vaardigheden van de leerlingen, geeft een stappenplan bij conflictoplossing en leert leerlingen verantwoordelijkheid voor hun eigen gedrag te nemen. Dit alles gebeurt op een speelse manier en op een niveau dat aansluit bij de leerlingen.

 

Sinds het schooljaar 2020/2021 zijn wij officieel een Kanjerschool geworden.
Naast de lessen van de Kanjertraining maken we ook gebruik van het Leerlingvolgsysteem van de Kanjertraining. Door middel van verschillende soorten vragenlijsten volgen we de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen. 
Informatie over de Kanjertraining vindt u op de website: www.kanjertraining.nl

 

Halverwege groep 5 tot en met halverwege groep 6 krijgen alle leerlingen naast de Kanjertraining ook de training Rots en Water aangeboden. Bij deze training leren de leerlingen zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en anderen. Ze leren samenwerken, grenzen stellen en conflicten voorkomen of oplossen. De nadruk van deze training ligt op het verantwoordelijk zijn voor elkaar, het plezier hebben met elkaar en het oefenen van sociale situaties door fysieke oefeningen en door het inzicht geven in gedrag. Deze training vindt plaats in de gymzaal, zodat de leerlingen leren fysieke uitdagingen aan te gaan, hun grenzen durven te verleggen, hun grenzen durven aan te geven en leren hulp te geven en/of te aanvaarden.

 

Kanjer pettenKanjer petten

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren