Identiteit

Iedereen is welkom. We verwachten respect voor onze christelijke achtergrond en waarden. We vieren de christelijke feesten en we werken met een levensbeschouwelijke methode.

 

Wij gebruiken de methode Trefwoord. Centraal in Trefwoord staat de leefwereld van kinderen. Kinderen worden uitgedaagd om aan de hand van eigentijdse verhalen en Bijbelverhalen na te denken over levensbeschouwelijke thema’s. We gebruiken de methode om met de leerlingen in gesprek te gaan over omgaan met elkaar, respect en goed zorgen voor jezelf en de ander. Naast de christelijke traditie besteedt de methode ook aandacht aan andere religies en geestelijke stromingen.

 

Verder zie je onze christelijke identiteit terug in de manier waarop we omgaan met elkaar en de omgeving.

 

Trefwoord

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren