De Torenpleinschool

Organisatie

Bij het indelen van de leerlingen in groepen gaan wij uit van  het leerstofjaar- klassensysteem. Dit betekent dat de leerlingen met leeftijdsgenoten vanaf groep 3 in één groep worden geplaatst. Gedurende de rest van hun basisschoolperiode zitten zij met leeftijdsgenoten in de klas.
In de schoolloopbaan van de individuele leerlingen kijken wij altijd naar de individuele behoeften van de leerling. Daarom behoort verlengd kleuteren, doubleren of versnellen ook tot de mogelijkheden. Hierdoor kan de groepsgrootte na verloop van tijd variëren.

 

In de kleutergroepen hebben wij gekozen voor combinatiegroepen 1/2. De leerlingen kunnen zich in eigen tempo ontwikkelen, omdat er in iedere groep zowel ontwikkelingsmateriaal van groep 1 als van groep 2 aanwezig is. Snelle leerlingen kunnen doorgaan, andere leerlingen kunnen terugpakken (herhalen). De kleuters leren van en met elkaar en kunnen elkaar helpen en ondersteunen.

Afhankelijk van het aantal leerlingen in groep 1 en 2 wordt gedurende het schooljaar gestart met een instroomgroep.

Leerplein

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren