Organisatie

Bij het indelen van de leerlingen in de groepen gaan wij uit van het leerstofjaar-klassensysteem. Dit betekent dat de leerlingen met leeftijdsgenoten vanaf groep 3 in één groep worden geplaatst. Gedurende de rest van hun basisschoolperiode zitten zij met leeftijdsgenoten in een groep.
In de schoolloopbaan van de leerlingen kijken wij naar de individuele behoeften van de leerling. Daarom behoort verlengd kleuteren, doubleren of versnellen ook tot de mogelijkheden. Hierdoor kan de groepsgrootte na verloop van tijd variëren.

 

In de kleutergroepen hebben wij gekozen voor combinatiegroepen 1/2. De leerlingen kunnen zich in hun eigen tempo ontwikkelen, omdat in iedere groep ontwikkelingsmaterialen voor zowel groep 1 als voor groep 2 aanwezig zijn. Snelle leerlingen kunnen versnellen, andere leerlingen kunnen terugpakken (herhalen). De kleuters leren van en met elkaar en kunnen elkaar helpen en ondersteunen. 

Leerplein

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren