De Torenpleinschool

Interne contactpersonen

De interne contactpersoon (ICP’er) is aangesteld om ervoor zorg te dragen dat klachten van ouder(s)/verzorger(s) en/of leerlingen altijd serieus worden genomen en op een passende manier worden aangepakt. Elke ouder of leerling kan een beroep op hen doen als er problemen zijn waar u of uw kind niet met iedereen over durft te praten of wil praten. 

 

Bart van den Eertwegh is ICP-er op de Torenpleinschool. Hij is op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag aanwezig. Elk jaar stelt hij zich aan het begin van het schooljaar aan alle groepen voor. Er wordt vertelt wat een ICP’er doet en dat de leerlingen altijd langs mogen komen of een briefje met een vraag of een opmerking in de brievenbus bij de ingang van de school mogen doen.

 

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren