De Torenpleinschool

Groep 8

Welkom in groep 8!

 

Groepsinformatie

Hierbij informatie over de algemene gang van zaken in groep 8 dit jaar. De vakgebieden die aan bod komen en bijkomende zaken, staan hier onder beschreven.

 

Dagopening

Om 8.15 uur gaan de schooldeuren open en kunnen de leerlingen naar hun klas. Bij het klaslokaal begroeten leerlingen en de leraar elkaar en geven een hand. Om 8.25 uur gaat de eerste bel. Om 8.30 uur zitten de leerlingen in de klas en gaan de lessen beginnen.

 

Trefwoord

Bij het godsdienstonderwijs gebruiken we de methode Trefwoord. Trefwoord wordt dagelijks gebruikt. De methode behandelt twee tot drie keer in de week een verhaal uit de bijbel. De overige dagen van de week staat een verhaal, gedicht of filmpje uit de leefwereld van de kinderen centraal. We gebruiken de methode om met de kinderen in gesprek te gaan over omgaan met elkaar, respect en goed zorgen voor jezelf en de ander. Naast de Christelijke traditie besteedt de methode ook aandacht aan andere religies en geestelijke stromingen.

 

Rekenen

We werken met de methode Wereld in getallen. De leerlingen krijgen gezamenlijke instructies, waarna ze de basissommen maken en vervolgens op hun eigen niveau verdere verwerking maken.

Dit jaar werkt groep 8 met Snappet, een soort tablet. Snappet werkt met directe feedback en kan de opgaven aanpassen aan het niveau van het kind, zodat iedereen op zijn / haar eigen niveau kan werken.

 

Taal/spelling

Wij werken met de methode Taal Actief. Tijdens de taallessen komen betekenissen van woorden aan bod, de verschillende woordsoorten en zinsdelen, maar ook teksten schrijven en voorlezen. Sommige lessen zullen verwerkt worden op Snappet.

Tijdens de spellinglessen komen naast de gewone spellingregels de regels van werkwoordspelling aan bod. De kinderen oefenen dit jaar met de tegenwoordige tijd, de verleden tijd, de voltooide tijd en de gebiedende wijs.

 

Pauze

Om 10.20 uur start de kleine pauze. De leerlingen zetten aan het begin van de dag hun eten en drinken op het aanrechtje. Om 10.30 uur gaan wij naar buiten. Eten en drinken voor de overblijf blijft in de tas zitten. De overblijf is van 12.00 uur tot 13.15 uur. Als een leerling jarig is, vieren wij dat in de klas! De traktatie kan op één van de kasten gezet worden. Tijdens de kleine pauze gaat de leerling met een traktatie aan de verjaardagstafel zitten, waar de andere leerkrachten een verjaardagsgroet op

de kaart schrijven. Wilt u bij traktaties proberen rekening te houden met allergieën van leerlingen? In het klaslokaal is hier informatie over te vinden.

 

Lezen

Estafette lezen is een technisch leesmethode waarbij de kinderen op eigen niveau het lezen verrijken en onderhouden. De groep is in 3 niveaus ingedeeld, te weten: aanpak 1 t/m 3 (blauw, rood en geel). Daarnaast lezen zij ook veel in een eigen gekozen boek uit de (klasse-)bibliotheek.Begrijpend lezen wordt gedaan met teksten van Nieuwsbegrip. Dit zijn actuele teksten, die gaan over zaken die ook in het Jeugdjournaal voorkomen.

 

Wereld oriëntatie en verkeer

Voor aardrijkskunde gebruiken we de methode: Wijzer door de wereld. In groep 8 komt heel de wereld aan bod, inclusief de topografie. Als er een toets is, krijgen de kinderen ongeveer een week van tevoren een samenvatting en een kaart mee naar huis om te leren.

Blits: dit jaar gaan de kinderen beginnen met de lessen van studievaardigheden. Deze lessen krijgen ze uit de methode Blits. Met Blits leren kinderen het lezen, begrijpen en verwerken van allerlei informatiebronnen, via de vier onderdelen van studievaardigheden. De vier onderdelen van studievaardigheden zijn:

o studieteksten

o informatiebronnen

o kaarten

o schema’s, tabellen en grafieken

Geschiedenis: voor geschiedenis gebruiken we de methode Wijzer door de tijd. In verschillende hoofdstukken leren de kinderen meer over de periode van ongeveer 1800 tot heden.

Natuur: de lessen natuur worden gegeven met behulp van de methode Natuniek. Door middel van thema’s leren de kinderen meer over de omgeving om hen heen.

Verkeer: Voor Verkeer gebruiken we de methode ‘Op voeten en fietsen’ van VVN. In april zal het pratijkexamen gedaan worden.

Natuuronderwijs: De kinderen krijgen iedere week natuur. In de klas wordt gewerkt met de methode Natuniek! We lezen informatie, beantwoorden vragen, voeren proefjes uit en doen een project.

 

Engels

1 keer per week krijgen de kinderen Engels. De kinderen krijgen hiervoor ook leerwerk mee naar huis. Hierover krijgen ze als het hoofdstuk klaar is een toets. De toetsen leren ze zowel Engels-Nederlands als Nederlands-Engels. Dit moeten ze ook kunnen schrijven.

 

Creatieve vakken

Op vrijdagmiddag doen we “crea”. Wilt u hier rekening mee houden bij de kledingkeuze van die dag? Op vrijdagen in september/oktober en januari/februari worden creamiddagen georganiseerd voor groep 5 t/m 8 onder schooltijd. Ook hierbij het verzoek om rekening te houden met de kledingkeuze. Naast tekenen / handvaardigheid krijgen de kinderen ook regelmatig muzieklessen uit de methode 123Zing.

 

Bewegingsonderwijs

De groep heeft op maandag- en vrijdagmiddag gym. Deze gymles op maandag wordt gegeven door de vakleerkracht, juf Elene. Vrijdagmiddag wordt de gymles gegeven door meester Frank. Gymschoenen (of turnschoenen) en gymkleding zijn bij de gymlessen verplicht, anders kan er niet gegymd worden. Het haar van de meiden moet in een staart zitten. Denk dus aan de haarelastiekjes!

 

Kanjertraining

Deze methode voor sociaal emotionele ontwikkeling is gericht op het vergroten van de sociale vaardigheden van kinderen. De methode geeft een stappenplan bij conflictoplossing en leert

leerlingen verantwoordelijkheid voor hun eigen gedrag te nemen. Dit alles gebeurt op een speelse manier en op een niveau dat aansluit bij de kinderen.

 

Zelfstandig werken

Een aantal keer in de week staat zelfstandig werken op het rooster. Hierbij werken de kinderen aan verschillende taken op hun weektaak. De opdrachten moeten ze zelf maken (als het stoplicht op ‘rood’ staat), maar ze mogen overleggen met een schoudermaatje als het stoplicht op ‘oranje’ staat of iets vragen aan de leerkracht als het stoplicht op ‘groen’ staat.

 

Presentaties/werkstukken

In groep 8 houdt ieder kind een krantenbeurt over een actueel onderwerp en een muziekbeurt. Voor de muziekbeurt moet een PowerPoint presentatie gemaakt worden met illustraties/foto’s en trefwoorden.

Ook zal ieder kind dit jaar twee werkstukken maken. Het eerste werkstuk wordt op school gestart en thuis afgemaakt. Het is handig als uw kind hiervoor een USB-stick heeft. Het tweede werkstuk moet helemaal thuis gemaakt worden. Belangrijk is dat de kinderen hun werkstuk in hun eigen woorden schrijven, het is niet de bedoeling dat er stukken van een internetpagina gekopieerd en geplakt in het werkstuk komen.

Het eerste werkstuk moet af zijn op donderdag 23 november en het tweede werkstuk moet af zijn op donderdag 26 april.

 

Huiswerk

In groep 8 krijgen de kinderen 4x per week huiswerk. Rekenen, blits, Engelse teksten en begrijpend lezen.

Voor aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en Engels krijgt uw kind alleen leerwerk mee voorafgaande aan een toets.

 

Klassenafspraken

Elke week hebben 2 kinderen klassendienst. Zij doen dan kleine klusjes in de klas, zoals vegen. De klassendienst is rond 15.30 uur klaar.

 

Oudercontact

Er zijn ieder jaar weer activiteiten waar we uw hulp hard bij nodig hebben. Te denken valt aan:- luizencontrole- excursies- hulp bij schoolfeesten etc. En er zullen vast nog meer activiteiten volgen waarbij we graag een beroep op u doen. In principe zal dit via de contactouders lopen.

De contactouders zijn dit jaar: Elise (de moeder van Mylene) en Inge (de moeder van Daphne).

 

Ik hoop er samen met u en uw kinderen een prettig en leerzaam jaar van te maken.

 

Frank de Wit

frank punt d punt wit apestaart torenpleinschool punt nl

 

Melanie Severs
Opening project

Gisteren was de opening van het schoolbrede project wat dit jaar zal gaan over techniek.

Tijdens de opening heeft professor Ruben een aantal proefjes laten zien. Het zag er spectaculair uit en was soms best even spannend!

Ook was er een quiz waarin vragen werden gesteld die terug gaan komen komende weken in verschillende groepen.

 

Op dinsdag 24 april bent u uitgenodigd om alle resultaten te komen bekijken tussen 19.00 en 20.00 uur.

 

De projectcommissie wenst alle kinderen, juffen en meesters veel plezier toe de komende weken!

 

 

Gepubliceerd in 'Blog van 1/2A'

Schaatsen

Gepubliceerd in 'Blog van 8'

Schoolwebsite door SchouderCom
Loading...