De Torenpleinschool

Aanmelden nieuwe leerlingen

De procedure voor aanmelding van nieuwe leerlingen is als volgt:

 

Instroom kleuters en bij verhuizing naar Vleuten

U vult een  belangstellingsformulier.xlsx in en stuurt deze naar administratie apestaart torenpleinschool punt nl Dit kan vanaf de geboorte of zodra u de verhuisdatum weet.

Aan de hand van de geboortedatum kijken wij of er ruimte is om uw kind(eren) eventueel te plaatsen.
Indien dit het geval is nemen we contact op voor een afspraak voor kennismaking en een rondleiding. 

Mocht er geen ruimte zijn dan ontvangt u hiervan ook bericht. Na de kennismaking besluit u of u uw kind bij ons wilt inschrijven.U stuurt vervolgens het ingevulde (voor)aanmeldingsformulier naar de administratie.

Als uw kind ongeveer drie jaar is ontvangt u een een aanmeldings- en intakeformulier met het verzoek deze in te vullen en te retourneren. Mocht er aanleiding zijn voor nader onderzoek of wij uw kind kunnen bieden wat het nodig heeft, dan bellen we voor een afspraak. 

Twee maanden voordat uw kind vier jaar wordt neemt de groepsleerkracht contact met u op voor een intakegesprek Dan worden er ook afspraken gemaakt voor het wennen.

 

Instroom oudere leerlingen
U vult het belangstellingsformulier.xlsx in en wij nemen contact met u op voor een gesprek.
Ook bellen we de huidige school, daarom is het belangrijk dat de school weet dat u een eventuele overstap overweegt. Als blijkt dat beide scholen van mening zijn dat een overstap in het belang van het kind 
is en de leerling past binnen de groep, dan wordt de leerling geplaatst.

Wij sturen u een aanmeldingsformulier en intakeformulier met het verzoek deze in te vullen en te sturen naar administratie apestaart torenpleinschool punt nl 

De groepsleerkracht neemt vervolgens contact met u op voor een intakegesprek en er worden afspraken gemaakt over de introductie van uw kind in de groep.

 

 

 

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren
Loading...