De Torenpleinschool

Aanmelden nieuwe leerlingen

Wat leuk dat u interesse toont voor onze school. Graag laten wij u nader kennis maken met de Torenpleinschool. Wij houden maandelijks een informatiemoment. Dit geeft u als ouder/verzorger veel informatie over onze school en het onderwijs dat wij bieden. Tijdens dit informatiemoment is er ook ruimte om uw vragen te stellen. U kunt zich hiervoor aanmelden door een mail te sturen naar: aanmelden@torenpleinschool.nl

 

Op de volgende woensdagen houden wij van 8.45 tot 9.45 een informatiemoment:

10 oktober

7 november

9 januari

6 februari

6 maart

3 april

15 mei

19 juni

 

Wees welkom!

 

Inschrijven

Mocht u na het informatiemoment uw kind willen aanmelden, dan kunt u een vooraanmeldingsformulier invullen. Wij vinden het belangrijk voor uw kind, voor u en voor ons dat u vertrouwen heeft in de manier van werken op de Torenpleinschool. Dit is de reden dat u enkel een vooraanmeldingsformulier kunt invullen als u een informatiemoment heeft bijgewoond.

 

Wanneer uw kind 3 jaar is, nemen wij contact met u op. Kunnen wij uw kind plaatsen en wilt u de vooraanmelding omzetten in een aanmelding, dan sturen wij u een aanmeldingsformulier toe. Wanneer wij een ingevuld aanmeldformulier hebben ontvangen, krijgt u van ons bericht dat de inschrijving definitief is.

De vooraanmeldingsformulieren worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Bij het aanmelden van nieuwe leerlingen proberen wij voorrang te geven aan broertjes en zusjes van kinderen die reeds bij ons op school zitten. Dit kan alléén als wij zo vroeg mogelijk een ingevuld vooraanmeldingsformulier voor dit broertje of zusje hebben ontvangen. Doe dit zo snel mogelijk, anders kunnen wij deze voorrang niet garanderen. Wensen van ouders/verzorgers worden meegenomen, maar zijn niet leidend.

 

Zij-instroom groep 2 t/m 8

Heeft u kinderen in groep 2 t/m 8, dan kunt u telefonisch contact opnemen met de desbetreffende intern begeleider:

Voor groep 1 t/m 4 is dit Heleen Overwater

Voor groep 5 t/m 8 is dit Thea van Noort

Wanneer wij plek hebben, zullen wij met u in gesprek gaan over de procedure van een eventuele plaatsing van uw kind. Wij nemen altijd contact op met de huidige school van het kind. De directeur en intern begeleider zullen hierop een besluit nemen.

 

Ingevulde (voor)aanmeldformulieren kunt u getekend afgeven op school of opsturen naar:

Torenpleinschool

Postbus 106

3450 AC Vleuten

 

Wanneer uw kind is aangemeld en uw plek is bevestigd, ontvangt u ongeveer vier maanden voordat uw kind 4 wordt een intakeformulier. Vervolgens wordt u 2 maanden voor de start uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de leerkracht, zo kunnen wij direct aansluiten op de onderwijsbehoeften van uw kind. Tijdens het kennismakingsgesprek zullen er wenafspraken gemaakt worden.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren