De Torenpleinschool

Overblijven en BSO

 

Overblijven

 

Sinds het schooljaar 2010-2011 heeft de Torenpleinschool de overblijf in eigen beheer. 

Er is voor elke overblijfgroep één vaste overblijfouder. Dit hoeft niet op alle dagen dezelfde ouder te zijn. Daarnaast, afhankelijk van de grootte van de groep, zijn er één of meerdere overige ouders ingeroosterd op de dagen die zij opgegeven hebben.

De overblijf wordt vooruit betaald d.m.v. een abonnement of strippenkaart. Deze kunt u aan het einde van het schooljaar alvast kopen voor het nieuwe schooljaar. De betaling hiervan moet contant geregeld worden.

Voor kinderen die in de loop van het schooljaar op school komen, kunnen de ouders het abonnement of de strippenkaart bij de directeur aanschaffen. Vervanging van volle strippenkaarten kunt u kopen bij de directeur.

Bij downloads vindt u het door de MR goedgekeurde overblijfreglement. U kunt er ook het rooster vinden van de ouders die 5x per jaar overblijven.

Voor ouders die tussentijds een abonnement af willen sluiten, staat er bij de downloads een tussentijdse tarievenlijst.

 

BSO

 

Voor de buitenschoolse opvang hebben wij een samenwerkingsovereenkomst met KOKO.

De kinderen worden na schooltijd opgehaald en gaan daarna naar het gebouw van de Schakel naast ons (Piek-o-Bello).

Meer informatie

Inschrijven kan via: www.kokokinderopvang.nl

 

Andere BSOs voor de Torenpleinschool:

 

Buitenschoolse opvang Gouddelvers (Kind & Co.)

Kids Xpress

Sport BSO Partou

Brood & Spelen

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Loading...