De Torenpleinschool

Onze scores

De resultaten van ons onderwijs

 

De inspectie

Het laatste inspectiebezoek heeft plaatsgevonden in december 2013. Het door de inspecteur opgestelde rapport van bevindingen kunt u vinden op de website van de Onderwijsinspectie.

 

 

CITO

 

Resultaat eindtoets basisonderwijs CITO zijn te vinden op: Scholen op de kaart. Hier is tevens het uitstroomprofiel van onze school te zien.

 

In de afgelopen drie jaren zien we een CITO score tussen 536 en 538.

 

De resultaten van de CITO eindtoets van de laatste drie jaar zijn terug te lezen in onze schoolgids. Ook is daarin te vinden wat de uitstroom naar het voorgezet onderwijs de afgelopen drie jaar is geweest.

 

Tussentijdse resultaten
Om een goed beeld te krijgen van de tussentijdse resultaten op de verschillende vakgebieden, zoals taal, rekenen/wiskunde en lezen, worden in alle leerjaren toetsen van het CITO (CITO volgsysteem primair onderwijs) afgenomen. Hieronder staat een overzicht van de resultaten van een deel van deze toetsen. Het betreft de toetsen die de Inspectie (jaarlijks) van iedere school betrekt in de eerste beoordeling. Hiermee wordt bedoeld: of de basiskwaliteit van het onderwijs voldoende is. Onderstaande toetsen geven informatie op belangrijke momenten in de schoolloopbaan van de leerlingen. 

  • In de groepen drie en vier dienen de leerlingen op een zodanig niveau technisch te leren lezen dat zij met succes kunnen meedoen aan alle andere onderdelen van het onderwijs.
  • In groep 4 staan de basisvaardigheden in het rekenonderwijs centraal.
  • In groep 6 wordt de overstap gemaakt naar complexere, wiskundige vraagstukken.

Verder moet in groep 6 het niveau van begrijpend lezen voldoende hoog zijn met het oog op het onderwijs in de zaakvakken (geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en verkeer).

 

Een tabel met overzichten van toetsen die voor de inspectie ijkpunten zijn, is terug te vinden in onze schoolgids.

 

Schoolgids 2017-2018.pdf

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren