De Torenpleinschool

Leerlingenraad

Onze school heeft een leerlingenraad waarin leerlingen zitten uit de groepen 5 t/m 8. Elke groep heeft 2 'klassenvertegenwoordigers'. Zij komen ongeveer eens in de maand bij elkaar om te praten over dingen die op school gebeuren. Soms zijn dit onderwerpen die leerkracht bedenken, maar de leerlingen mogen hiervoor ook zelf met ideeën komen. De ideeën komen vanuit de klassen: elke groep heeft een eigen ideeënbus.

 

De klassenvertegenwoordigers zitten een heel schooljaar in de leerlingenraad, daarna worden zij opgevolgd door twee nieuwe leerlingen uit hun klas. De kinderen kiezen hun klassenvertegenwoordigers zelf door middel van een verkiezing die aan het begin van het schooljaar plaats vindt. Kinderen die in de leerlingenraad willen, voeren hiervoor eerst campagne. Vervolgens is er een echte verkiezing met stembiljetten. De leerlingen met de meeste stemmen per klas nemen uiteindelijk plaats in de leerlingenraad.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren