De Torenpleinschool

Groep 1/2A

Welkom in groep 1/2A, de vlinderklas!

 

Dit is onze groepsinformatie voor het schooljaar 2017/2018:

 

De contactouders:

Marieke Kuijer (moeder van Jonas)

Hanneke Jans (moeder van Tycho)

 

De contactouders zijn het aanspreekpunt van de klas. Nieuwe kinderen zullen zij voorzien van een luizenzak met informatie, een gymtas en een school t-shirt. De luizenzak blijft op school aan de kapstok en wordt voor iedere vakantie meegegeven om gewassen te worden. Het school t-shirt en de gymtas bewaart u thuis.

 

De contactouders hebben de regie over de telefooncirkel. Indien de kinderen niet naar school kunnen, wordt deze telefooncirkel ingezet.

 

Ook regelen de contactouders ouders voor uitjes en houden zij u op de hoogte van bijvoorbeeld studiedagen.

 

Algemeen

Brengen en ophalen van de kinderen:

Om 8.15 uur gaan de schooldeuren open en kunnen de kinderen naar de klas gebracht worden. Bij het klaslokaal begroeten leerlingen en de leraar elkaar door het geven van een hand. Op de middentafel liggen boekjes die de kinderen zelf kunnen lezen/doorkijken totdat we gaan beginnen. Omdat de groep steeds groter wordt en er weinig ruimte is in de kring willen wij u vragen het afscheid in de klas kort te houden. Zo kunnen de kinderen die in de klas komen hun stoel gemakkelijk zien en is er meer rust in de groep. Bij de eerste bel verlaten alle ouders de klas zodat bij de tweede bel de dag gestart kan worden.

 

Als de school uit gaat komt de juf met de kinderen naar buiten. Alle klassen hebben een eigen plekje op het plein. Groep 1/2A komt via de deur bij het kamertje van juf Jennie naar buiten en verzamelt bij de bomen. Zodra de kinderen de volwassene zien die hen komt halen, zeggen ze dat tegen de juf.

Wanneer uw kind door iemand anders wordt opgehaald is het prettig als u dit doorgeeft aan de leerkracht. Wij vinden het belangrijk te zien door wie de kinderen worden opgehaald. Wilt u alstublieft niet te dicht bij de uitgang komen staan. Hierdoor wordt het voor de kinderen moeilijker om hun ouders te vinden.
 

Overblijf:

Kinderen kunnen tussen de middag op school overblijven. Hiervoor kunt u een overblijfkaart kopen bij de directie. Er is een aantal vaste overblijfouders die de overblijf verzorgt. De kinderen spelen buiten en eten daarna in de klas. De broodtrommel en beker voor de overblijf blijven in de tas.

 

Jarig:

De verjaardag van de kinderen die 5 jaar worden, vieren we rond het 10 uurtje. In de klas zingen we en de jarige mag trakteren. Wij zien graag gezonde traktaties. Daarna mag hij/zij met een vriendje in de hal aan de verjaardagstafel plaatsnemen. Daar komen alle leerkrachten langs om iets op de verjaardagskaart te schrijven.

We willen u erop attent maken dat de uitnodigingen voor feestjes niet in de klas kunnen worden uitgedeeld. Dit om teleurstellingen te voorkomen. U kunt er eventueel voor kiezen om deze buiten op het plein uit te delen.

 

Hoofdluis:

Na iedere vakantie worden de kinderen door ouders uit de klas gecontroleerd op hoofdluis. Mocht er hoofdluis worden gesignaleerd dan wordt u gebeld met het verzoek uw kind op te halen en te behandelen met een luizenshampoo. Deze is verkrijgbaar bij de apotheek en drogist. Daarna mag uw kind weer naar school komen. Merkt u zelf dat uw kind hoofdluis heeft, dan meldt u dat bij de leerkracht. Dan kunnen we er rekening mee houden en verdere verspreiding voorkomen.

De klassenouders zullen na iedere vakantie ouders oproepen om te komen helpen.

 

Reservekleding:

Bij de kleuters kan het gebeuren dat kinderen niet op tijd bij de wc zijn en een ongelukje hebben. Zou u voor uw kind een setje reserve kleding in een plastic tas in de luizenzak willen doen? Het is fijn voor de kinderen om zich te kunnen omkleden met hun eigen kleding. Wanneer kinderen in hun broek hebben gepoept, bellen wij u zodat u uw kind kunt ophalen om te verschonen/ douchen. Wij verwachten dat kinderen op school zelf hun billen afvegen.

 

In de klas

Dagritmekaarten:

In de klas hangen de dagritmekaarten. Op deze kaarten staat met een plaatje aangegeven welke activiteiten er die dag aan bod komen. Zo weten de kinderen wat we die dag gaan doen. De kaarten zorgen voor structuur en duidelijkheid en bieden houvast.

 

Gym:

We gymmen met de klas twee keer in de week. Een spelles bestaande uit drama, dans of muziek en een gymles met groot materiaal. Deze lessen worden gegeven o.a. uit een methode voor bewegingsonderwijs. We hebben hier een rooster voor en doen dit in overleg met de andere kleuterklassen. De kinderen laten hun gymschoenen (met naam) op school in de daarvoor bestemde bakken naast de deur van het lokaal. De kinderen gymmen in onderbroek en hemd.
 

Eten en drinken:

Elke dag eten en drinken we rond 10.00 uur.

De kinderen nemen een bakje met fruit of een boterham mee. Ook nemen ze een pakje of een beker drinken mee. Geen koolzuurhoudende limonade in de bekers. Wilt u de bekers en bakjes voorzien van een naam?!

Op de gang naast de kapstok staan bakken waar het eten en drinken voor het 10 uurtje in gedaan kan worden. Het eten en drinken voor de overblijf blijft in de tas. Zo raken de kinderen niet in de war.

 

Maandsluiting:

Een aantal keer in het schooljaar is er op vrijdag een maandsluiting voor de kinderen van groep 1 t/m 4. Om de beurt verzorgen de klassen een stukje, dansje of liedje. Het kan zijn dat we de kinderen vragen hier materialen of kleding voor mee te nemen. U krijgt hier ongeveer een week van tevoren bericht over.

Dit jaar wordt u uitgenodigd om de maandsluiting van uw kind bij te wonen.

 

Werken in de klas

Thema’s:

In de kleutergroepen werken we met thema’s. Bij ieder thema maken de kinderen een aantal werkjes en doen we verschillende taal- en rekenactiviteiten.

Regelmatig doen de kinderen samen of individueel ontwikkelingsspelletjes op niveau. We registreren dan hun vorderingen. Na het werken of het spel mogen de kinderen zelf iets kiezen om te doen. Dit doen zij door middel van kiezen op het kiesbord.

 

Stoplicht:

In de groepen 1 t/m 8 wordt gewerkt met een stoplicht. Wanneer de kinderen goed aan het werk zijn gaat het stoplicht op rood. Dan mogen de andere kinderen de leerkracht niets vragen. Het is dan stil in de klas. ( dit gebeurt in de kleuterklassen nog niet) Bij het oranje licht mogen de kinderen hulp vragen aan andere kinderen van hun groepje maar nog niet aan de leerkracht. Op dit moment kan de leerkracht met een klein groepje kinderen werken. We noemen dit: werken in de kleine kring. Bij het groene licht mogen de kinderen weer praten en hulp vragen aan de leerkracht. Zo willen wij de zelfstandigheid van de kinderen bevorderen en heeft de leerkracht de gelegenheid om individuele kinderen of een groepje kinderen extra aandacht te geven. In de kleutergroepen zal het zelfstandig werken rustig worden opgebouwd.

 

Kleurenklok:

Als we gaan werken op het planbord of kiesbord, gebruiken we de kleurenklok.

De kleurenklok is een praktisch hulpmiddel om kleuters zelfstandig te leren werken.

De wijzerplaat van de kleurenklok is ingedeeld in vaste tijdsblokken met een vaste kleur. Zo staat bijvoorbeeld geel voor 20 minuten en blauw voor 10 minuten. De klok heeft 1 wijzer.

We maken een afspraak met de kinderen. Bijvoorbeeld: je mag de blauwe tijd niet je kieskaartje van het planbord veranderen. We blijven dus 10 minuten in dezelfde hoek of met hetzelfde spel spelen.

Soms gebruiken we de kleurenklok tijdens het eten en drinken. Zolang de wijzer in een tijdsblok staat met een bepaalde kleur, kunnen we eten en drinken.

 

Methoden

Trefwoord

Wij zijn een christelijke school en willen dit aan de kinderen meegeven m.b.v. de godsdienst methode Trefwoord. De methode behandelt twee tot drie keer in de week een verhaal uit de bijbel. De overige dagen van de week staat een verhaal, gedicht of filmpje uit de leefwereld van de kinderen centraal.

Ook bij het voorbereiden van de kerst- en paasviering wordt de methode Trefwoord gebruikt.

Wij willen de christelijke identiteit ook uitdragen in de manier waarop wij met elkaar omgaan. We spelen samen, luisteren naar elkaar en gaan op een vriendelijke wijze met elkaar om.

 

Kanjertraining

Doel van de Kanjertraining op school is de sfeer in de klas goed te houden (preventief) of te verbeteren (curatief). Als de lessenreeks curatief wordt gegeven, dan is de verwachting dat bij een goede uitvoering van de lessenreeks de leerlingen een betere band krijgen met elkaar/met de leerkracht en zich prettiger voelen in de klas. Subdoelen zijn:

• bevordering van vertrouwen en veiligheid in de klas;

• versterking van sociale vaardigheden bij de leerlingen;

• beheersing door leerlingen van verschillende oplossingsstrategieën in conflicten. (ook mediation);

• bewustwording van eigenheid bij de leerlingen: Ik doe mij niet anders voor dan ik werkelijk ben;

 • verantwoordelijkheid nemen;

• bevordering actief burgerschap en sociale integratie.

 

De training heeft overigens niet als doel kinderen braaf te krijgen. Het is een trainingsprogramma waarin veel ruimte is voor de autonomie van het kind. De ervaring leert dat nagenoeg alle kinderen (een zeldzame uitzondering daargelaten) zich autonoom en authentiek wil ontwikkelen op een positieve manier. Daarbij is niet alleen een goede pedagogische relatie met de leerkracht een vereiste, maar ook een veilige sfeer in de klas, zodat de kinderen tot hun recht kunnen komen.

 

Wij werken met 4 kleuren petten. (rood, geel, zwart en wit)

De basis ligt hierin bij de kleuters:

Rood: Deze pet is de pet van grappig doen. Heel vaak is dat leuk maar soms wordt het ook vervelend als er steeds gelachen wordt. Vooral als het eigenlijk helemaal niet grappig is. De kinderen maken kennis met deze apen die te grappig willen zijn en daarom gaan uitlachen en meelopen.

Geel: Dit is de pet van vriendelijkheid, luisteren en gevoelig zijn. De konijnen zijn iets te gevoelig en worden daarom bang van alles wat de andere dieren doen. Ze durven niet te zeggen dat ze het niet leuk vinden en kruipen daarom liever in hun huisje weg.

Zwart: Dit is de pet van veel durven en plannetjes bedenken. Maar ook dat kan soms teveel aanwezig zijn. De vlerken met de zwarte pet op willen daarom de baas spelen en iedereen moet naar hen luisteren. Ze vinden daarom dat ze ook het recht hebben om een ander pijn te doen.

Wit: De witte pet wil zeggen dat je jezelf bent en dat je te vertrouwen bent. Je hebt eigenlijk van alle petten een beetje in je. Je bent misschien wel vrolijk en blij, zoals de rode pet. Je bent misschien wel vriendelijk en je kunt een ander goed helpen, zoals de gele pet. En je bent ook wel stoer en durft te zeggen wat je vindt, zoals de zwarte pet. Als je een combinatie met de witte pet hebt, zijn alle petten die je draagt (en het gedrag dat daarbij past) heel prettig.

 

Taal- en rekenmethode

Op de Torenpleinschool hebben wij doelen gesteld voor taal en rekenen. Deze doelen zijn verdeeld over de periodes in het schooljaar. In de lessen staat steeds een doel centraal. Deze doelen laten wij ook terugkomen in de creatieve werkjes die de kinderen maken, het spel in de hoeken en de ontwikkelingsspelletjes die de kinderen doen. Zo sluit alles op elkaar aan en is het leren betekenisvol.

 

Voor taal hebben wij onder andere met de taalmethode schatkist. Bij deze methode horen taalactiviteiten in de kring, spelletjes die de kinderen zelfstandig of in een groepje kunnen spelen en een computeractiviteit.

 

Voor de rekenlessen gebruiken wij de ideeënmap van de methode Wereld in getallen. Hier wordt in de hele school mee gewerkt. Deze lessen worden vooral in de kring gegeven met daarna voor een klein groepje kinderen een vervolgopdracht. Ook maken wij in de kleutergroepen gebruik van de methode: Met sprongen vooruit. Dit zijn vooral korte kringactiviteiten van ongeveer 5 min die uitgebreid kunnen worden tijdens het spelen in de hoeken.

 

Muziek:

Voor de muzieklessen gebruiken we o.a. de methode 123 zing! Daarnaast worden de leerkrachten begeleid door Jeroen Schipper bij het geven van muzieklessen in de groep.

 

Toetsen en observaties:

Leerlingvolgsysteem:

Wij observeren de kinderen iedere dag. De observatiegegevens worden bijgehouden in het leerlingvolgsysteem van Parnassys. Parnassys wordt door de hele school heen gebruikt. Zo ontstaat er een doorgaande lijn. Resultaten hiervan zijn terug te vinden in de rapporten en tijdens de 10 minuten avonden ter info.

 

Toetsen: 

De kinderen van groep 2 maken in januari en mei de CITO toets. Deze toets is gericht op taal en rekenen. Deze toets wordt naast de observatiegegevens van de leerkracht gebruikt om het niveau van de kinderen te bepalen.

 

Logopedie/ schoolarts

In februari/maart krijgen de kinderen van groep 2 een logopedie screentest. Hier krijgt u een brief over. Een logopediste komt op school en doet aan de hand van een kleurplaat een aantal spraakopdrachten met de kinderen. Ook worden alle kinderen van groep 2 op school gezien door een medewerker van de GG&GD. Meer informatie krijgt u zodra wij weten wanneer dit zal zijn. 

 

10 min. gesprekken en rapporten

In september zijn er startgesprekken. In november, maart en juni zijn er 10 minuten gesprekken. In februari  en juli krijgen de kinderen een rapport. Deze kunt u inzien op de 10 minuten avond en na alle gesprekken krijgen de kinderen hun rapport mee naar huis.  

De kinderen die na april op school komen krijgen aan het eind van het schooljaar een verslagje over de kennismaking met school. Dit noemen we het instaprapport.

 

IB-er  (interne begeleider):

De ib-er op onze school is er om de leerkrachten te ondersteunen en mee te denken. Drie keer per jaar bespreekt de groepsleerkracht alle kinderen met de ib-er. Ze denkt mee over kinderen die een extra onderwijsbehoefte hebben.

 

Activiteiten:

Bibliotheek:

Drie kinderen mogen onder begeleiding van een ouder naar de bibliotheek om boeken uit te zoeken voor de klas. Per klas mogen er 40 boeken meegenomen worden. Na 6 weken worden de boeken gewisseld. Zo kunnen we in de klas beschikken over boeken die aansluiten bij het thema waar we op dat moment over werken. U kunt zich inschrijven om mee te gaan als begeleider naar de bibliotheek.

Ook staat er dit schooljaar een bezoek aan de bibliotheek met de hele klas gepland. Indien hier hulpouders bij nodig zijn, zal u dit te zijner tijd horen.

 

Cultuur, voorstelling en museumbezoek

Ieder jaar mogen we kijken naar een voorstelling. Deze voorstelling vindt plaats op één van de scholen in Vleuten. De kleuters gaan daar lopend naar toe, onder begeleiding van de leerkracht en hulpouder(s). Van te voren krijgt de leerkracht een lesbrief met daarin lessuggesties, ter voorbereiding op deze voorstelling.

 

Verder gaan we met de klas naar een museum: Het ene jaar is dit Kasteel de Haar, het andere jaar gaan we naar het Nijntje museum.

 

Kinderboerderij

In juni gaan we met de hele klas naar de kinderboerderij in Utrecht. Dit is onderdeel van een lesprogramma. Tegen die tijd hoort u hier meer over.

 

Speelgoed/overige spullen meenemen naar school:

Op maandagochtend mogen de kinderen iets meenemen waar ze in de kring wat over willen vertellen. Denk aan: foto weekendactiviteit, entreekaartje museum/pretpark, etc. Daarna gaat het in de meeneemmand.

 

Een aantal keer per jaar mogen de kinderen speelgoed van thuis meenemen om op school mee te spelen. Wij zullen laten weten wanneer dit mag. Kinderen mogen geen speelgoed meenemen waar vechtspelletjes mee gespeeld kunnen worden. Kleine geweertjes enz. mogen niet mee naar school. Denkt u eraan dat kleine onderdelen zoek kunnen raken wanneer er veel kinderen samen mee spelen? Op andere momenten blijft speelgoed thuis.

 

Spelletjesochtend

Vier keer per jaar willen wij een spelletjesochtend houden. De kinderen mogen een gezelschapsspel meenemen waar 4 kinderen mee kunnen spelen. Ook vragen we een aantal ouders om de groepjes kinderen te begeleiden. Ter zijner tijd hoort u hier meer over.

 

Ouderhulp:

De hulp van ouders in de school is heel belangrijk! Als u wilt helpen met de luizencontroles kunt u dit aangeven bij de contactouders. U mag hierbij een jonger broertje of zusje meenemen. Ook hebben wij af en toe een uitje. Van tevoren zal de leerkracht/contactouders een bericht sturen via Schoudercom waarin u kunt aangeven of u mee kunt gaan als begeleider. Hierbij mogen jongere broertjes en zusjes helaas niet mee.

Ouders die het leuk vinden om met een aantal kinderen een bezoekje te brengen aan de bibliotheek om nieuwe boeken uit te kiezen, kunnen zich inschrijven op de desbetreffende lijst op het prikbord naast de klas. Eventueel mag dan een jonger broertje of zusje mee, maar dan maken we het groepje dat mee gaat kleiner.

 

Schoudercom:

Schoudercom is het communicatie middel tussen school en ouders. Via Schoudercom houdt de leerkracht u op de hoogte van wat zich in de klas afspeelt. Dit gebeurt via een bericht of in een blog.

Nieuwe ouders krijgen een mail om zich aan te melden en hun account te activeren.

 

 

Melanie Severs
Opening project

Gisteren was de opening van het schoolbrede project wat dit jaar zal gaan over techniek.

Tijdens de opening heeft professor Ruben een aantal proefjes laten zien. Het zag er spectaculair uit en was soms best even spannend!

Ook was er een quiz waarin vragen werden gesteld die terug gaan komen komende weken in verschillende groepen.

 

Op dinsdag 24 april bent u uitgenodigd om alle resultaten te komen bekijken tussen 19.00 en 20.00 uur.

 

De projectcommissie wenst alle kinderen, juffen en meesters veel plezier toe de komende weken!

 

 

Gepubliceerd in 'Blog van 1/2A'

Melanie Severs
Pasen

Op donderdag 29 maart hebben we met elkaar het Paasfeest gevierd.

We begonnen de dag met een Paasviering met de hele school. Het thema van de viering was: Wat is Pasen?

Ter voorbereiding op de paasviering is in de klas het paasverhaal voorgelezen en hebben we met elkaar besproken wat Pasen betekent.

Dit hebben we vervolgens geschilderd op een poster:

 

Wat is Pasen

 

Pasen is een nieuw begin....

- uit de bolletjes groeien bloemen.

- aan de boom groeien knoppen waar de bladeren uit komen.

- vogels maken een nest voor de eieren.

- de steen is weg voor het graf van Jezus. Jezus is opgestaan.

- het begin van de lente waarbij de zon meer gaat schijnen en het warmer wordt.

- uit een ei komt een rups en deze rups wordt een mooie vlinder.

 

Tijdens de viering zijn er ook verschillende liedjes gezongen:

- de steen is weg

- vertel het aan de mensen

- wij vieren feest

Misschien heeft u thuis deze liedjes voorbij horen komen. Bent u benieuwd naar het hele liedje?! Ze zijn te vinden op youtube.

 

Na de viering hebben we in de klas spelletjes gespeeld. Kinderen konden kiezen uit verschillende activiteiten:

- ei versieren d.m.v. verschillende patronen.

- nestje maken van klei met daarin eitjes.

- kuiken of kikker spiegelen

- dobbelsteen rollen en wegstrepen welke cijfers je gehad hebt

- boekjes lezen over de lente

- ganzenbord in paasvariant

 

Om 12.00 uur gingen we lunchen. Iedereen had iets mee genomen en de tafels waren mooi gedekt. Wat hebben we gesmuld met elkaar!

Onder aan de blog zijn de foto's te vinden van de lunch.

 

Wij wensen iedereen fijne paasdagen toe!

Gepubliceerd in 'Blog van 1/2A'

Schoolwebsite door SchouderCom
Loading...