De Torenpleinschool

Groep 6

Welkom in groep 6!

 

Dagopening

Om 8.15 uur gaan de schooldeuren open en kunnen de leerlingen naar hun klas. Bij het klaslokaal begroeten leerlingen en de leraar elkaar en geven een hand. Om 8.25 uur gaat de eerste bel. Om 8.30 uur zitten de leerlingen in de klas en gaan de lessen beginnen.

 

Trefwoord

Bij het godsdienstonderwijs gebruiken we de methode Trefwoord. Trefwoord wordt dagelijks gebruikt. De methode behandelt twee tot drie keer in de week een verhaal uit de bijbel. De overige dagen van de week staat een verhaal, gedicht of filmpje uit de leefwereld van de kinderen centraal. We gebruiken de methode om met de kinderen in gesprek te gaan over omgaan met elkaar, respect en goed zorgen voor jezelf en de ander. Naast de Christelijke traditie besteedt de methode ook aandacht aan andere religies en geestelijke stromingen.

 

Rekenen

We werken met de methode “ Wereld in getallen”. Tijdens de rekenles werken we in niveaugroepen. De groepen krijgen gezamenlijke instructies, maken basissommen en gaan daarna in 3 verschillende niveaus werken. De groepen worden regelmatig geëvalueerd aan de hand van de toetsen en het gemaakte werk.

In groep 6 leren de kinderen:

- de getallen tot en met 100.000

- plus-, minsommen over het tien- en honderdtal, onder elkaar cijferen, keersommen, delen met rest, getalbegrip kommagetallen en breuken.

- tientallen tafels: 5 x 40 en 6 x 32 en vermenigvuldigen met geldbedragen.

- meten, oppervlakte berekenen, omtrek, kilogrammen, grammen.

- tijd; digitaal en analoog klokkijken en het gebruiken van een kalender

- meetkunde; positiebepaling (windrichtingen)

- interpreteren van grafieken en diagrammen en het rekenen in verhoudingstabellen.

 

Taal/spelling

Wij werken met de methode ‘Taal Actief’. Naast het standaardboek werkt deze methode ook veel aan het uitbreiden van de woordenschat. Iedere dag staat Taal op het programma. Binnen Taal en Spelling wordt aan hetzelfde thema gewerkt. Binnen de lessen zijn goede mogelijkheden om weer op drie niveaus te werken, zodat werken met Taal, zowel voor de zwakkere als de sterkere leerlingen juiste stof biedt.

 

Pauze

Om 10.15 uur gaan wij naar buiten voor het speelkwartier. Bij binnenkomst krijgen de kinderen de gelegenheid om wat te eten en te drinken; dit wordt na afloop direct weer opgeruimd in de eigen tas.

Op maan- en woensdag gymt de groep tijdens het speelkwartier, ook dan wordt na de gymles gegeten en gedronken.

Eten en drinken voor de overblijf blijft ook in de tas zitten. De overblijf is van 12.00 uur tot 13.15 uur. Als een leerling jarig is, vieren wij dat in de klas! De traktatie kan op het aanrecht gezet worden. Tijdens de kleine pauze gaat de leerling met een traktatie aan de verjaardagstafel zitten, waar de andere leerkrachten een verjaardagsgroet op de kaart schrijven. Wilt u bij traktaties proberen rekening te houden met allergieën van leerlingen? Bij de contactouders of leerkracht is hier informatie over te vinden.

 

Lezen

Estafette lezen is een technisch leesmethode waarbij de kinderen op eigen niveau het lezen verrijken en onderhouden. De groep is in 3 niveaus ingedeeld, te weten: aanpak 1 t/m 3 (blauw, rood en geel). Ook wordt er regelmatig met een leesmaatje gelezen. Daarnaast lezen zij ook veel in een eigen gekozen boek uit de (klasse-)bibliotheek.

Begrijpend lezen wordt gedaan met teksten van Nieuwsbegrip. Dit zijn actuele teksten, die gaan over zaken die ook in het Jeugdjournaal voorkomen.

 

Wereld oriëntatie en verkeer

Voor Aardrijkskunde gebruiken we de methode: Wijzer door de wereld. In groep 6 gaat het vooral om het thematisch verkennen van de gebieden en provincies in Nederland. Het boek gaat uit van de directe leefomgeving van de kinderen. Bij ieder hoofdstuk hoort ook de topografie van het betreffende gebied, de plaatsen, gebieden en rivieren.

Geschiedenis is nieuw in groep 6. We werken met de methode: Wijzer door de tijd. We starten in de oudste tijd, de Steentijd en eindigen in de Middeleeuwen. Naast het werken met de methode bekijken we ook veel filmpjes, passend bij het thema.

Verkeer: Voor Verkeer gebruiken we de methode ‘Op voeten en fietsen’ van VVN .

Natuuronderwijs: De kinderen krijgen iedere week natuur. In de klas wordt gewerkt met de methode Natuniek! We lezen informatie, beantwoorden vragen, voeren proefjes uit en doen een project.

 

Creatieve vakken

Op vrijdag hebben we de expressievakken. Misschien kunt u hier rekening mee houden bij de kledingkeuze, i.v.m. vlekken lijm, verf of inkt? Op vrijdagen in september/oktober en januari/februari worden creamiddagen georganiseerd voor groep 5 t/m 8 onder schooltijd. De kinderen kunnen dan kiezen uit verschillende handvaardigheden, we maken op deze momenten ook graag gebruik van ouderhulp! Ook hierbij het verzoek om rekening te houden met de kledingkeuze. Naast beeldend creatief onderwijs, zijn er ook regelmatig muzieklessen volgens de methode 123Zing.

In het voorjaar volgt groep 6 een muziekproject van de Harmonie Vleuten.

 

Bewegingsonderwijs

De groep heeft op maandag- en woensdagochtend gym. Deze gymlessen worden gegeven door de vakleerkracht, juf Elene. Gymschoenen (of turnschoenen) en gymkleding zijn bij de gymlessen verplicht, anders kan er niet gegymd worden. Het haar van de meiden moet in een staart zitten. Denk dus aan de haarelastiekjes!

 

Kanjertraining

Deze methode voor sociaal emotionele ontwikkeling is gericht op het vergroten van de sociale vaardigheden van kinderen. De methode geeft een stappenplan bij conflictoplossing en leert leerlingen verantwoordelijkheid voor hun eigen gedrag te nemen. Dit alles gebeurt op een speelse manier en op een niveau dat aansluit bij de kinderen.

 

Zelfstandig werken

We gaan in groep 6 verder met zelfstandig werken. De taken op de weektaak zullen nog kort en gestructureerd zijn. Dit kan een lesverwerking of extra stof zijn, het stoplicht staat dan op ‘rood’ en de kinderen mogen geen hulp meer aan de leerkracht of medeleerling vragen. Er zijn ook momenten dat zachtjes overlegd mag worden met een zogenaamd ‘schoudermaatje’. Daarnaast wordt er drie keer per week een moment zelfstandig gewerkt aan een taak, zodat de leerkracht met een aandachtsgroep kan werken.

 

Presentaties/werkstukken

Dit jaar zal elk kind een spreekbeurt houden, a.d.h.v. het onderwerp wordt thuis een powerpoint presentatie gemaakt met illustraties, foto’s en trefwoorden. Het onderwerp wordt gekozen uit de leefomgeving van het kind.

De kinderen houden dit schooljaar ook weer een boekenbeurt. Ze lezen een boek wat bij hun eigen niveau past en vertellen daar in de klas over a.d.h.v. een aantal punten. De kinderen tekenen op school zelf in op een datum, u mag hen thuis begeleiden bij het voorbereiden van hun beurt. Wat er van een spreekbeurt en boekenbeurt verwacht wordt, hoort u zodra de planning bekend is. Deze is ook terug te vinden onder de ‘downloads’ op de website van onze school. Na afloop krijgt uw kind direct een kopie van het beoordelingsformulier mee naar huis.

Ook maken ze in de tweede helft van het schooljaar een werkstuk, dit zal grotendeels op school gemaakt worden. Maar het mag thuis afgemaakt worden.

 

Huiswerk

In groep 6 krijgt uw kind wekelijks huiswerk mee. Dit zijn meestal twee werkbladen van bijvoorbeeld spelling/taal of rekenen. Regelmatig aangevuld met het leren van de topografie of een samenvatting van Geschiedenis en/of Aardrijkskunde, ter voorbereiding van de toets (de datum staat erop).

Daarnaast zullen zwakkere spellers regelmatig een werkblad mee naar huis krijgen om de woordcategorie van de week nog eens extra te oefenen. Ook zullen een aantal kinderen extra leesoefeningen mee naar huis krijgen of sommige kinderen wordt gevraagd thuis extra te oefenen met Rekenen. U zult hiervan dan op de hoogte gesteld worden.

Op vrijdag wordt het huiswerk in een snelhechter meegegeven en op donderdag (of eerder) moet het weer worden ingeleverd. Enkele oefeningen worden in de klas gezamenlijk nagekeken.

Een enkele keer zal werk uit de klas moeten worden afgemaakt, dit gebeurt tot een kwartier na schooltijd.

 

Klassenafspraken

Elke week hebben twee kinderen klassendienst. Zij doen dan kleine klusjes in de klas, zoals vegen. De klassendienst is rond 15.30 uur klaar.

 

Sint

We gaan in november lootjes trekken om de Sint een handje te helpen. De kinderen moeten dan een cadeautje van €5 kopen voor een ander kind en er een surprise en gedicht bij maken.

 

Oudercontact

Er zijn ieder jaar weer activiteiten waar we uw hulp hard bij nodig hebben. Te denken valt aan:- luizencontrole- excursies- hulp bij schoolfeesten etc. En er zullen vast nog meer activiteiten volgen waarbij we graag een beroep op u doen. In principe zal dit via de contactouders lopen.

De contactouders zijn dit jaar: Roxanne (moeder Levi) en Nienke (moeder Joep v A).

 

Op maan- en dinsdag is juf Isabel in de klas, zij is stagiaire onderwijsassistent.

 

Wij hopen er samen met u en uw kinderen een prettig en leerzaam jaar van te maken.

 

Maartje Vissers (werkdagen: woe t/m vrij) - maartje punt vissers apestaart torenpleinschool punt nl

&

Marleen de Vos (werkdagen: ma & di) - marleen punt d punt vos apestaart torenpleinschool punt nl

Als informatie ons beiden aangaat, graag beide leerkrachten in-cc-en.

 

Maarten van den Akerboom
Lichterlaaie!
De groepen 5 en 6 zijn vrijdagmiddag naar de voorstelling Lichterlaaie geweest. Een voorstel over brandweermannen vol muziek en grappen. Wij hebben genoten!

Gepubliceerd in 'Blog van 5'

Melanie Severs
Opening project

Gisteren was de opening van het schoolbrede project wat dit jaar zal gaan over techniek.

Tijdens de opening heeft professor Ruben een aantal proefjes laten zien. Het zag er spectaculair uit en was soms best even spannend!

Ook was er een quiz waarin vragen werden gesteld die terug gaan komen komende weken in verschillende groepen.

 

Op dinsdag 24 april bent u uitgenodigd om alle resultaten te komen bekijken tussen 19.00 en 20.00 uur.

 

De projectcommissie wenst alle kinderen, juffen en meesters veel plezier toe de komende weken!

 

 

Gepubliceerd in 'Blog van 1/2A'

Maartje Vissers
foto's muziekles
Meester Bert laat de kinderen ervaren hoe het is om op een trompet te spelen.

Gepubliceerd in 'Blog van 6'

Schoolwebsite door SchouderCom
Loading...