De Torenpleinschool

Groep 5

Welkom in groep 5!

Hierbij informatie over de algemene gang van zaken in groep 5 dit jaar. In tegenstelling tot groep 4, gaan de leerlingen in groep 5 ook op vrijdagmiddag naar school.

Op woensdag en donderdag is meester Sander in de klas. Hij is derdejaars pabo-student. En zal op deze dagen meerdere lessen verzorgen.

De vakgebieden die aan bod komen in groep 5 en bijkomende zaken, staan hier onder beschreven.


Dagopening
Om 8.15 uur gaan de schooldeuren open en kunnen de leerlingen naar hun klas. Bij het klaslokaal begroeten leerlingen en de leraar elkaar en geven een hand. Om 8.25 uur gaat de eerste bel. Om 8.30 uur zitten de leerlingen in de klas en gaan de lessen beginnen.

 

Trefwoord
Bij het godsdienstonderwijs gebruiken we de methode Trefwoord. Trefwoord wordt dagelijks gebruikt. De methode behandelt twee tot drie keer in de week een verhaal uit de bijbel. De overige dagen van de week staat een verhaal, gedicht of filmpje uit de leefwereld van de kinderen centraal. We gebruiken de methode om met de kinderen in gesprek te gaan over omgaan met elkaar, respect en goed zorgen voor jezelf en de ander. Naast de Christelijke traditie besteedt de methode ook aandacht aan andere religies en geestelijke stromingen.

 

Rekenen

We werken met de methode “ Wereld in getallen”. Tijdens de rekenles werken we in niveaugroepen. De groepen krijgen gezamenlijke instructies, maken basissommen en gaan daarna in 3 verschillende niveaus werken. De groepen worden regelmatig geëvalueerd aan de hand van de toetsen en het gemaakte werk.

In groep 5 leren de kinderen:

- de getallen tot en met 1.000

- plus-, minsommen over het tiental, keersommen, delen         

- tientallen tafels: 5 x 40 en 6 x 32

- meten, oppervlakte, omtrek, kilogrammen, grammen.

 

In groep 5 wordt de kennis van de tafels steeds belangrijker. Daarom worden de kinderen al vroeg in het schooljaar gestimuleerd hun tafeldiploma te halen. Ook (digitaal) klokkijken, werken met geld en maten en gewichten komen uitgebreider terug. Het is fijn als u hier ook thuis eens aandacht aan besteedt.

 

Taal/spelling

Wij werken met de methode ‘Taal Actief’. Naast het standaardboek werkt deze methode ook veel aan het uitbreiden van de woordenschat. Binnen Taal en Spelling wordt aan hetzelfde thema gewerkt. Binnen de lessen zijn goede mogelijkheden om weer op drie niveaus te werken, zodat werken met Taal, zowel voor de zwakkere als de sterkere leerlingen juiste stof biedt. De kinderen die moeite hebben met spelling zullen, zoals vermeld onder het kopje huiswerk, regelmatig een werkblad mee naar huis krijgen om de woorden nog eens extra te oefenen.

 

Pauze

Om 10.00 uur start de kleine pauze. De leerlingen zetten aan het begin van de dag hun eten en drinken op het aanrechtje. Om 10.15 uur gaan wij naar buiten. Eten en drinken voor de overblijf blijft in de tas zitten. De overblijf is van 12.00 uur tot 13.15 uur. Als een leerling jarig is, vieren wij dat in de klas! De traktatie kan op één van de kasten gezet worden. Tijdens de kleine pauze gaat de leerling met een traktatie aan de verjaardagstafel zitten, waar de andere leerkrachten een verjaardagsgroet op de kaart schrijven. Wilt u bij traktaties proberen rekening te houden met allergieën van leerlingen? In het klaslokaal is hier informatie over te vinden.

 

Lezen

Estafette lezen is een technisch leesmethode waarbij de kinderen op eigen niveau het lezen verrijken en onderhouden. De groep is in 3 niveaus ingedeeld, te weten: aanpak 1 t/m 3 (blauw, rood en geel). Daarnaast lezen zij ook veel in een eigen gekozen boek uit de (klasse-)bibliotheek. Begrijpend lezen wordt gedaan met teksten van Nieuwsbegrip. Dit zijn actuele teksten, die gaan over zaken die ook in het Jeugdjournaal voorkomen.

 

Wereld oriëntatie en verkeer
Voor aardrijkskunde gebruiken we de methode: Wijzer door de wereld. In groep 5 gaat het vooral om het thematisch verkennen van Nederland. De kinderen leren begrippen en kaarten lezen en interpreteren. Het boek gaat uit van de directe leefomgeving van de kinderen, later wordt dit uitgebreider over heel Nederland. Geschiedenis start in groep 6.

Verkeer: Voor Verkeer gebruiken we de methode ‘Op voeten en fietsen’ van VVN .

Natuuronderwijs: De kinderen krijgen iedere week natuur. In de klas wordt gewerkt met de methode Natuniek! We lezen informatie, beantwoorden vragen, voeren proefjes uit en doen een project.

 

Creatieve vakken

Dinsdag hebben we de expressievakken. Misschien kunt u hier rekening mee houden bij de kledingkeuze, i.v.m. vlekken lijm, verf of inkt? Op vrijdagen in september/oktober en januari/februari worden creamiddagen georganiseerd voor groep 5 t/m 8 onder schooltijd. Ook hierbij het verzoek om rekening te houden met de kledingkeuze.
Naast beeldend creatief onderwijs, zijn er ook regelmatig muzieklessen volgens de methode 123Zing.

 

Bewegingsonderwijs

De groep heeft op maandag- en woensdagochtend gym. Deze gymlessen worden gegeven door de vakleerkracht, juf Elene. Gymschoenen (of turnschoenen) en gymkleding zijn bij de gymlessen verplicht, anders kan er niet gegymd worden. Het haar van de meiden moet in een staart zitten. Denk dus aan de haarelastiekjes!

 

Kanjertraining

Deze methode voor sociaal emotionele ontwikkeling is gericht op het vergroten van de sociale vaardigheden van kinderen. De methode geeft een stappenplan bij conflictoplossing en leert leerlingen verantwoordelijkheid voor hun eigen gedrag te nemen. Dit alles gebeurt op een speelse manier en op een niveau dat aansluit bij de kinderen.

 

Zelfstandig werken
We gaan in groep 5 verder met zelfstandig werken. De taken op de weektaak zullen nog kort en gestructureerd zijn. Dit kan een lesverwerking of extra stof zijn, het stoplicht staat dan op ‘rood’ en de kinderen mogen geen hulp meer aan de leerkracht of medeleerling vragen. Er zijn ook momenten dat zachtjes overlegd mag worden met een zogenaamd ‘schoudermaatje’. Daarnaast wordt er drie keer per week een moment zelfstandig gewerkt aan een taak, zodat de leerkracht met een aandachtsgroep kan werken.

 

Presentaties/werkstukken
Dit jaar zal elk kind ook voor het eerst een spreekbeurt houden, a.d.h.v. het onderwerp wordt thuis een powerpoint presentatie gemaakt met illustraties, foto’s en trefwoorden. Het onderwerp is nog ter vrije keuze.

De kinderen zullen dit schooljaar weer een boekenbeurt houden. Ze lezen een boek wat bij het niveau van uw kind past en vertellen daar in de klas over a.d.h.v. een aantal punten. De kinderen tekenen op school zelf in op een datum, u mag hen thuis begeleiden bij het voorbereiden van hun beurt. Wat er van een spreekbeurt en boekenbeurt verwacht wordt, hoort u zodra de planning bekend is.

  

Huiswerk

In groep 5 zal uw kind incidenteel huiswerk mee krijgen. Het kan gaan om een werkblad spelling of het leren van de topografie. De zwakkere spellers zullen regelmatig een werkblad mee naar huis krijgen om de woordcategorie van de week nog eens extra te oefenen. Ook zullen een aantal kinderen extra leesoefeningen mee naar huis krijgen. Sommige kinderen wordt gevraagd thuis extra te oefenen met Rekenen. U zult hiervan dan op de hoogte gesteld worden.

Toetsen van wereldoriëntatie leren de kinderen in principe op school. Op donderdag wordt het huiswerk in een snelhechter meegegeven en op woensdag (of eerder) moet het weer worden ingeleverd.

Een enkele keer zal werk uit de klas moeten worden afgemaakt, dit gebeurt tot een kwartier na schooltijd.

 

Klassenafspraken

Elke week hebben drie kinderen klassendienst. Zij doen dan kleine klusjes in de klas, zoals vegen. De klassendienst is rond 15.30 uur klaar.

Vanaf groep 5 heeft Sinterklaas geen tijd meer om uitgebreid in de klas op bezoek te komen. We gaan in november lootjes trekken om de Sint een handje te helpen. De kinderen moeten dan een cadeautje van €5 kopen voor een ander kind en er een surprise en gedicht bij maken. Wij zullen de kinderen vertellen dat ze de Sint moeten helpen. Het geheim van de Sint zal misschien al duidelijk zijn bij uw kind, maar zal dus niet door ons onthuld worden.

 

Oudercontact
Er zijn ieder jaar weer activiteiten waar we uw hulp hard bij nodig hebben. Te denken valt aan:- luizencontrole- excursies- hulp bij schoolfeesten etc. En er zullen vast nog meer activiteiten volgen waarbij we graag een beroep op u doen. In principe zal dit via de contactouders lopen.

De contactouders zijn dit jaar: Agnes (de moeder van Myrthe) en Jolita (de moeder van Amy).

 

Ik hoop er samen met u en uw kinderen een prettig en leerzaam jaar van te maken.

 

Maarten van den Akerboom

maarten punt vd punt akerboom apestaart torenpleinschool punt nl

 

Maarten van den Akerboom
Lichterlaaie!
De groepen 5 en 6 zijn vrijdagmiddag naar de voorstelling Lichterlaaie geweest. Een voorstel over brandweermannen vol muziek en grappen. Wij hebben genoten!

Gepubliceerd in 'Blog van 5'

Melanie Severs
Opening project

Gisteren was de opening van het schoolbrede project wat dit jaar zal gaan over techniek.

Tijdens de opening heeft professor Ruben een aantal proefjes laten zien. Het zag er spectaculair uit en was soms best even spannend!

Ook was er een quiz waarin vragen werden gesteld die terug gaan komen komende weken in verschillende groepen.

 

Op dinsdag 24 april bent u uitgenodigd om alle resultaten te komen bekijken tussen 19.00 en 20.00 uur.

 

De projectcommissie wenst alle kinderen, juffen en meesters veel plezier toe de komende weken!

 

 

Gepubliceerd in 'Blog van 1/2A'

Maarten van den Akerboom
Paaslunch
Vandaag vierden wij het Paasfeest op school. In de ochtend met de hele school in de hal. In de middag met een gezamenlijke lunch in de klas.

Gepubliceerd in 'Blog van 5'

Maarten van den Akerboom
Fietsmeesters
Vandaag zijn de fietsmeesters op school. Wij kregen een les over fietsen en veiligheid. Dit werd afgesloten met een quiz. Lize had de meeste vragen goed en won een stevig hangslot! Daarna gingen wij met een VR-bril op een fiets om te oefenen. Voor het buitenparcour was er helaas geen materiaal. Alle kinderen kunnen met een fietsdiploma weer veilig op de fiets stappen!

Gepubliceerd in 'Blog van 5'

Maarten van den Akerboom
Afscheid van meester Sander

Vandaag is de laatste dag dat meester Sander bij ons in de klas is. Wij zijn de dag begonnen met wat cadeaus geven van de kinderen en de klas. Hij heeft lekkers gekregen voor in het vliegtuig, een reisboekje om in het vliegtuig te lezen en een reisdagboek voor in Oeganda. Voor de kinderen in Oeganda heeft hij ook een schoenendoos vol spullen gekregen. Wij sluiten de tijd dat meester Sander bij ons in de klas was, feestelijk af met een spelletjesochtend.

 

Wij wensen meester Sander heel veel succes en plezier op zijn avontuur in Oeganda! Je kunt meester Sander volgen via: https://sander-lindhout.inactievooredukans.nl/ 

 

En natuurlijk bedanken wij hem voor alle leuke lessen die hij gegeven heeft!

Gepubliceerd in 'Blog van 5'

Schoolwebsite door SchouderCom
Loading...