De Torenpleinschool

Groep 4A

Welkom in groep 4A!

 

Uw kind zit nu in groep 4, een enorme verandering ten opzichte van groep 3. Vooral het ´werken´ is heel anders. De kinderen moeten nu in een bepaalde tijd een hoeveelheid werk af hebben. Naast de instructielessen krijgen ze tijd voor zelfstandige verwerking van de diverse taken. Deze taken en het werk staan niet altijd meer voorgeschreven in een werkboek. De kinderen leren zelf de opdrachten goed te lezen en om hun taken te plannen.

Stap voor stap leren de kinderen hoe ze dat moeten doen. U begrijpt dat dit een andere werkhouding van de kinderen vereist. Sommige kinderen pakken het snel op, anderen hebben hier soms nog maanden moeite mee. We begeleiden de kinderen hierin door duidelijke afspraken en visuele middelen zoals de time timer, het stoplicht en het planbord. Als het lukt, belonen we de kinderen met een spel of vrije tijd.

 

Dagopening

Om 8.15 uur gaan de schooldeuren open en kunnen de leerlingen naar hun klas. Bij het klaslokaal begroeten leerlingen en de leraar elkaar en geven een hand. Om 8.25 uur gaat de eerste bel. Om 8.30 uur zitten de leerlingen in de klas en gaan de lessen beginnen.

 

Lezen

We starten bijna iedere dag, tenzij er gym is, met stillezen en (connect)lezen met de aandacht groep. Daarnaast gebruiken wij de leesmethode ‘Estafette’, een vervolg op ‘Veilig leren lezen’ uit groep 3. Deze methode werkt op drie verschillende niveaus: (1) aandacht groep, (2) basisgroep en (3) meergroep. Om de leesvorderingen van de kinderen op het technisch lezen goed bij te houden, worden zij regelmatig getoetst. Lezen is en blijft zeer belangrijk! Daarom lezen we veel op school.

Wij zouden het fijn vinden als u uw kind blijft stimuleren om elke dag even te lezen, maar laat het daarnaast ook genieten van uw voorlezen!

 

In de tweede helft van het jaar gaan we ook aan het werk met begrijpend lezen. Hiervoor gebruiken we werkbladen bij de methode ‘Nieuwsbegrip’.

Pas als een kind technisch goed leest, komt het toe ook begrijpen. Ook dit kunt u spelenderwijs oefenen door steeds te vragen: ‘waar gaat dit verhaal over?’. Uw kind leert zich dan tijdens het voorlezen steeds meer te concentreren op de inhoud en daar gaat het tenslotte om bij het lezen.

 

Trefwoord

Na het lezen is er tijd voor onze godsdienstmethode ‘Trefwoord’. Naast Bijbelverhalen en bij het thema passende vrije verhalen zingen we liedjes en gaan we vooral in gesprek met elkaar. Deze gesprekken kunnen gaan over hoe we met elkaar omgaan, wat we plezierig vinden, wat doe je als je ruzie hebt en hoe spreek je elkaar aan? Kortom, normen en waarden.

 

Rekenen

Voor rekenen gebruiken we de methode ‘Wereld in getallen’. Ook deze methode werkt met drie niveaus. Naast de lessen wordt er ook gewerkt met eigen taken. Deze taken verschillen per niveau. Zo werkt de aandacht groep bijvoorbeeld met het Bijwerkboek en de meergroep met het Plusboek.

De leerstof in groep 4 bestaat uit: vertrouwd raken met de getallen tot 100, plus- en minsommen maken en deze op diverse manieren uitrekenen, het aanleren van de tafels van 1 t/m 5 en 10. Daarnaast krijgen zij in de projectlessen te maken met meten, wegen, inhoud en klokkijken.

 

Pauze

Om 10.00 uur start de kleine pauze en gaan wij naar buiten. De leerlingen zetten aan het begin van de dag hun eten en drinken op de kast of laten het in hun tas. Om 10.15 uur gaan eten en drinken. Eten en drinken voor de overblijf blijft in de tas zitten. De overblijf is van 12.00 uur tot 13.15 uur. Als een leerling jarig is, vieren wij dat in de klas! De traktatie kan op één van de kasten gezet worden. Tijdens de kleine pauze gaat de leerling met een traktatie en een vriendje of vriendinnetje aan de verjaardagstafel zitten, waar de andere leerkrachten een verjaardagsgroet op de kaart schrijven.

 

Taal/spelling

Voor deze vakken gebruiken wij een nieuwe methode, ‘Taal Actief’. En ook deze methode gaat uit van drie niveaus. Met daarnaast nog extra begeleiding voor kinderen die moeite hebben met spelling en extra uitdaging voor kinderen die dat nodig hebben. Binnen Taal en Spelling werken we tegelijkertijd aan dezelfde thema’s.

Bij Taal werken we aan de woordenschat, taal verkenning, spreken en luisteren en het schrijven van zinnen en korte teksten. De kinderen werken in een werkboek en een taalschrift.

Bij Spelling behandelen we per week één bepaalde spellingscategorie. We starten met een instapdictee. Afhankelijk van hoe dit gemaakt is, start uw kind vervolgens zelfstandig met een moeilijke opdracht of gaat onder begeleiding van de leerkracht een makkelijker opdracht maken.

De aangeboden leerstof wordt wekelijks op een aantrekkelijke manier herhaald op de computer. De kinderen zijn erg enthousiast en fanatiek en genieten er echt van.

 

Schrijven

In groep 3 hebben de kinderen geleerd de letters methodisch te schrijven. In groep 4 wordt een vervolg gegeven aan het soepel aan elkaar schrijven en leren de kinderen elke hoofdletter. De hoeveelheid te schrijven werk wordt steeds meer, het is daarom van belang dat de kinderen volgens het geleerde schrift schrijven. Daarnaast worden er ook nog enkele motorische oefeningen gedaan tijdens de les. De kinderen krijgen van school een pen om te schrijven.

 

Wereld oriëntatie en verkeer

In groep 4 wordt er nog niet specifiek lesgegeven in deze vakken, omdat de nadruk ligt op de basisvaardigheden: rekenen, lezen, spelling, taal en schrijven. Wel krijgen de kinderen Verkeer door middel van de bladen van 3VO, te weten ‘Vooruit’. Zo nu en dan besteden we aandacht aan Natuur. Ook wordt wekelijks schooltelevisie gekeken, voor groep 3-4 is dat ‘Huisje, boompje, beestje’. Hierin komen diverse mens- en maatschappij onderwerpen aan bod, afgestemd op het niveau van de kinderen.

 

Creatieve vakken

Op donderdag hebben we ‘crea’. Dit kan tekenen, handvaardigheid, of drama zijn. Omdat we geregeld met materialen als verf en klei werken, vragen we u om hiermee rekening te houden bij de kleding van uw kind. Naast beeldend creatief onderwijs, zijn er ook regelmatig muzieklessen volgens de methode 123Zing.

 

Bewegingsonderwijs

De groep krijgt op woensdag en vrijdag ochtend onder schooltijd gym. Goede gymschoenen (of turnschoenen) en gymkleding zijn hierbij verplicht, anders kan uw kind niet meedoen met de les. We verzoeken u vriendelijk om meisjes met lang haar een staart te laten dragen en om geen sieraden te laten dragen.

 

Kanjertraining

Kanjertraining is een methode die de kinderen helpt sociaal-emotionele vaardigheden te ontwikkelen. De lessen zijn erop gericht om kinderen vaardigheden bij te brengen die in de samenleving onmisbaar zijn. Denk bijvoorbeeld aan samen spelen, samenwerken, praten en luisteren, rekening houden met elkaar, gevoelens uiten, omgaan met verschillen, conflicten oplossen, opkomen voor jezelf en doordachte beslissingen nemen.

Doel van de Kanjertraining op school is de sfeer in de klas goed te houden (preventief), of te verbeteren (curatief). Als de lessenreeks curatief wordt gegeven, dan is de verwachting dat bij een goede uitvoering van de lessenreeks de leerlingen een betere band hebben gekregen met elkaar/met de leerkracht en zich prettiger voelen in de klas. Subdoelen zijn:

• Bevordering van vertrouwen en veiligheid in de klas;

• versterking van sociale vaardigheden bij de leerlingen;

• beheersing door leerlingen van verschillende oplossingsstrategieën in conflicten. (Ook mediation);

• bewustwording van eigenheid bij de leerlingen: Ik doe mij niet anders voor dan ik werkelijk ben;

• verantwoordelijkheid nemen;

• bevordering actief burgerschap en sociale integratie.

De training heeft overigens niet als doel kinderen braaf te krijgen. Het is een trainingsprogramma waarin veel ruimte is voor de autonomie van het kind. De ervaring leert dat nagenoeg alle kinderen (een zeldzame uitzondering daargelaten) zich autonoom en authentiek wil ontwikkelen op een positieve manier. Daarbij is niet alleen een goede pedagogische relatie met de leerkracht een vereiste, maar ook een veilige sfeer in de klas, zodat de kinderen tot hun recht kunnen komen.

Wij werken met 4 kleuren petten. (rood, geel, zwart en wit)

De basis ligt hierin bij de kleuters:

Rood: Deze pet is de pet van grappig doen. Heel vaak is dat leuk maar soms wordt het ook vervelend als er steeds gelachen wordt. Vooral als het eigenlijk helemaal niet grappig is. De kinderen maken kennis met deze apen die te grappig willen zijn en daarom gaan uitlachen en meelopen.

Geel: Dit is de pet van vriendelijkheid, luisteren en gevoelig zijn. De konijnen zijn iets te gevoelig en worden daarom bang van alles dat de andere dieren doen. Ze durven niet te zeggen dat ze het niet leuk vinden en kruipen daarom liever in hun huisje weg.

Zwart: Dit is de pet van veel durven en plannetjes bedenken. Maar ook dat kan soms teveel aanwezig zijn. De vlerken met de zwarte pet op willen daarom de baas spelen en iedereen moet naar hen luisteren. Ze vinden daarom dat ze ook het recht hebben om een ander pijn te doen.

Wit: De witte pet wil zeggen dat je jezelf bent en dat je te vertrouwen bent. Je hebt eigenlijk van alle petten een beetje in je. Je bent misschien wel vrolijk en blij, zoals de rode pet. Je bent misschien wel vriendelijk en je kunt een ander goed helpen, zoals de gele pet. En je bent ook wel stoer en durft te zeggen wat je vindt, zoals de zwarte pet. Als je een combinatie met de witte pet hebt, zijn alle petten die je draagt (en het gedrag dat daarbij past) heel prettig.

 

Andere zaken groep 4:

 

Zelfstandig werken

Binnen de school is een doorgaande lijn met betrekking tot het zelfstandig werken.

Voor groep 4 zijn dit meestal taken binnen één vakgebied. Later in het schooljaar zullen de kinderen ook taken per dag krijgen. Naast de stof uit de methoden zullen er ook andere of extra taken aangeboden worden zoals piccolo, informatieboekjes, puzzels, computerwerk, bouwwerken maken volgens tekening.

De kinderen oefenen om zelfstandig hun werk te plannen en ervoor te zorgen dat dit afkomt.

Binnen de groep wordt met de time-timer en het ‘Stoplicht’ gewerkt, dit geeft de kinderen duidelijkheid met betrekking tot de regels en werkafspraken.

 

Presentaties

In de bovenbouwgroepen houden de kinderen ieder jaar een Spreekbeurt of Presentatie.

In groep 4 zal ieder kind een Boekenbeurt houden. De kinderen oefenen zo om het spreken in de groep voor te bereiden, ze verdiepen zich uitgebreider in een thema en voor de klasgenoten is het een mooie gelegenheid om meer kennis te krijgen van verschillende boeken en schrijvers.

Als we hiermee aan de slag gaan, zult u hier meer over horen.

 

Huiswerk

In principe krijgen de kinderen in groep 4 nog geen huiswerk, maar soms moet werk dat nog niet af is, thuis afgemaakt worden. Wij hopen natuurlijk dat dit zo min mogelijk voor zal komen.

Voor sommige kinderen is het nodig om thuis extra te oefenen met lezen, spellen of rekenen. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders.

 

Rapport

Er wordt twee keer een rapport gemaakt. Dit is halverwege het schooljaar in februari en aan het einde van het schooljaar in juli. Op het rapport vindt u naast de beoordeling van het methodewerk ook de Cito-toetsgegevens.

Voordat het rapport meegaat, vinden er altijd 10-minutengesprekken plaats.

In november zullen ook 10-minutengesprekken plaatsvinden. Er zijn dan nog weinig gegevens beschikbaar, u kunt dan het werk van uw kind inzien en andere gegevens uitwisselen. Wanneer nodig, is het natuurlijk ook mogelijk om op een ander tijdstip af te spreken.

 

Klassenafspraken

Elke week hebben drie kinderen klassendienst. Zij doen dan kleine klusjes in de klas, zoals vegen. De klassendienst is rond 15.30 uur klaar.

 

Oudercontact

De contactouders voor groep 4 A zijn dit jaar Diana (moeder Linde) en Janet (moeder Stan)

De contactouders voor groep 4 B zijn dit jaar Claudia (moeder Sophie) en Milja (moeder Indie)

Ook in groep 4 zijn er nog activiteiten waarbij we uw hulp goed kunnen gebruiken.

Te denken valt dan aan: de luizencontrole, het museumbezoek, op excursie of leerlingenvervoer.

Verder is er ook altijd vraag naar ouders die op een of andere manier willen helpen bij schoolbrede activiteiten, denkt u dan aan feesten als Sint, Kerst en Familiefeest.

En er zullen vast nog meer activiteiten volgen waarbij we een beroep op u willen doen.

 

Wij hopen er samen met de kinderen en u een leerzaam en prettig jaar van te maken.

Juf Ilse: ilse punt v punt doorenmalen apestaart torenpleinschool punt nl

Juf Esther: esther punt reitsma apestaart torenpleinschool punt nl

Juf Elly: elly punt springer apestaart torenpleinschool punt nl

 

Melanie Severs
Opening project

Gisteren was de opening van het schoolbrede project wat dit jaar zal gaan over techniek.

Tijdens de opening heeft professor Ruben een aantal proefjes laten zien. Het zag er spectaculair uit en was soms best even spannend!

Ook was er een quiz waarin vragen werden gesteld die terug gaan komen komende weken in verschillende groepen.

 

Op dinsdag 24 april bent u uitgenodigd om alle resultaten te komen bekijken tussen 19.00 en 20.00 uur.

 

De projectcommissie wenst alle kinderen, juffen en meesters veel plezier toe de komende weken!

 

 

Gepubliceerd in 'Blog van 1/2A'

Schoolwebsite door SchouderCom
Loading...