De Torenpleinschool

Groep 3

Welkom in groep 3!

 

Hierbij informatie over de algemene gang van zaken in groep 3 dit jaar. De vakgebieden die aan bod komen en bijkomende zaken, staan hier onder beschreven.

 

Dagopening

Om 8.15 uur gaan de schooldeuren open en kunnen de leerlingen naar hun klas. Bij het klaslokaal begroeten leerlingen en de leraar elkaar en geven een hand. Om 8.25 uur gaat de eerste bel. Om 8.30 uur zitten de leerlingen in de klas en gaan de lessen beginnen.

 

Om de drukte in de gangen te vermijden en de zelfstandigheid van de kinderen te stimuleren, vragen wij u om na de herfstvakantie op het schoolplein al afscheid te nemen van uw kind en uw kind zelf naar binnen te laten gaan. Mochten er dringende zaken zijn, mag u natuurlijk wel even mee naar binnen lopen.

 

Trefwoord

Bij het godsdienstonderwijs gebruiken we de methode Trefwoord. Trefwoord wordt dagelijks gebruikt. De methode behandelt twee tot drie keer in de week een verhaal uit de bijbel. De overige dagen van de week staat een verhaal, gedicht of filmpje uit de leefwereld van de kinderen centraal. We gebruiken de methode om met de kinderen in gesprek te gaan over omgaan met elkaar, respect en goed zorgen voor jezelf en de ander

Naast de Christelijke traditie besteedt de methode ook aandacht aan andere religies en geestelijke stromingen.

 

Rekenen

Voor rekenen werken we met de methode ‘Wereld in getallen’. Tijdens de rekenles werken we in niveaugroepen. De groepen krijgen gezamenlijke instructies, maken basissommen en gaan daarna in 3 verschillende niveaus werken. De groepen worden regelmatig geëvalueerd aan de hand van de toetsen en het gemaakte werk.

De doelen waar we dit jaar aan werken zijn:

· Beheersen van de getallen 1 tot en met 100.

· Berekeningen tot 20.

· Tellen in stapjes van 2, 5 en 10.

· Rekenen met behulp van een rekenrek en de getallenlijn.

 

Eén keer per week hebben we een projectles waarin inhoud, oppervlakte, tijd, meten en geld centraal staan. Bij het tweede rapport staat die apart vermeld.

 

Naast de methode ‘Wereld in getallen’, gebruiken wij de materialen van ‘Met sprongen vooruit’. Deze materialen sluiten aan op de leerlijnen die worden behandeld in ‘Wereld in getallen’. Door de klassikale oefeningen en spellen, kunnen wij de kinderen vooruit helpen. Deze oefeningen en spellen zijn leuk en betekenisvol, waardoor ze meer plezier in rekenen krijgen. Ze mogen bewegen en eigen producties maken wat de betrokkenheid verhoogt. De twee methodes zetten wij in door middel van een circuit.

 

Lezen, taal en spelling

We werken in groep 3 met de methode ‘Veilig leren lezen, de tweede maan-versie’. De methode bestaat uit 12 kernen die allemaal in groep 3 behandeld worden. Iedere kern begint met een anker-verhaal dat past in een bepaald thema. Aan de hand van zogenaamde structureerwoorden leren kinderen nieuwe letters. Er staat telkens één nieuwe letter centraal. Dat is de zogenaamde doelletter.

Per kern leren de kinderen 4 tot 6 nieuwe letters. Aan het eind van kern 6 kennen de kinderen alle letters. Vanaf kern 7 krijgen spelling en begrijpend lezen een belangrijke rol.

 

Bij elke kern horen lees- en werkboekjes met een eigen kleur. Hierin kunnen de kinderen de nieuwe letters die ze geleerd hebben goed oefenen door woordjes en kleine tekstjes te lezen, maar ook door bijvoorbeeld plaatjes bij woordjes en zinnetjes te zoeken.

Andere materialen waarmee de kinderen in groep 3 leren lezen zijn de boekjes van Veilig & vlot, de woordendoos, het klikklakboekje en een computerprogramma.

Bij de methode ‘Veilig leren lezen’ werken we in verschillende niveaugroepen: Maangroep: Vrijwel alle kinderen starten in de maangroep. Dit is de basis van Veilig leren lezen. De materialen zijn te herkennen aan een logo met een half maantje erin.

Stergroep: Kinderen die wat moeizamer door de stof heen gaan, krijgen extra instructie van de leerkracht en besteden dagelijks meer tijd aan oefenen. Zij werken daarbij wel met maanmaterialen, zodat ook zij aan het eind van groep 3 de basisdoelen halen.

Zongroep: De zongroep is voor kinderen die aan het begin van groep 3 alle letters al kennen en correct en vlot drieletterwoorden lezen.

 

Iedere dag wordt er een les uit de methode gegeven. Daarnaast vinden we het ook heel belangrijk om de kinderen op een leuke manier extra oefeningen te bieden. We doen dit d.m.v. spelletjes die passen bij de kernen van de methode. Door alle materialen van de methode en de spelletjes in circuitvorm aan te bieden, kunnen de kinderen zelf aan het werk op hun eigen niveau en kan de leerkracht extra begeleiding bieden waar dit nodig is. Daarnaast stimuleert deze werkvorm tot samenwerken.

 

Het is erg belangrijk dat u als ouders betrokken bent bij het leesproces van uw kind. Het is leuk en fijn voor de kinderen wanneer u op de hoogte bent van de letters en woorden die de kinderen leren en de activiteiten die op school worden gedaan. Daarom organiseren wij regelmatig een kern afsluiting. Er wordt dan een activiteit gedaan rond het thema van de kern. Vaak zijn dit spelletjes. Dit jaar zullen we u een paar keer uitnodigen op de kernafsluiting om een groepje kinderen te begeleiden bij de activiteiten, een spel te spelen, enz. Het is voor ouders een leuke manier om te zien waar wij in de klas aan werken.

 

Wanneer u het leuk vindt, kunt u ook een kijkje nemen op www.veiliglerenlezen.nl.

 

Pauze

Om 9:45 uur start de kleine pauze. De leerlingen zetten aan het begin van de dag hun eten en drinken in de bakken op de gang bij de kapstok. Tijdens het eten en drinken leest de leerkracht een verhaal voor, om de kinderen te enthousiasmeren voor het lezen. Om 10:00 uur gaan wij naar buiten. Eten en drinken voor de overblijf blijft in de tas zitten. De overblijf is van 12.00 uur tot 13.15 uur.

 

Als een leerling jarig is, vieren wij dat in de klas! Ik zou het erg op prijs stellen als u van te voren aan mij wil doorgeven wanneer uw zoon of dochter gaat trakteren. De traktatie kan op het aanrecht worden gezet. Tijdens de kleine pauze gaat de leerling met een traktatie aan de verjaardagstafel zitten, waar de andere leerkrachten een verjaardagsgroet op de kaart schrijven. Wilt u bij traktaties proberen rekening te houden met allergieën van leerlingen? In het klaslokaal is hier informatie over te vinden. Het zou ook prettig zijn als u dan (wellicht op een creatieve manier) rekening probeert te houden met het idee om het feestelijk, maar ook gezond te houden.

 

Schrijven

Om de kinderen te leren schrijven maken we gebruik van de methode ‘Pennenstreken’. De woorden en letters die we leren met ‘Veilig leren lezen’ komen terug in de schrijflessen. We schrijven met een schrijfpotlood van Faber Castell.

De schrijfletters leren de kinderen eerst los te schrijven. Vanaf januari leren we aan elkaar te schrijven. Let u er thuis ook op dat uw kind de juiste zithouding en pengreep hanteert?

 

Creatieve vakken

Dinsdag en donderdag hebben we de expressievakken. Misschien kunt u hier rekening mee houden bij de kledingkeuze, i.v.m. vlekken lijm, verf of inkt?

Naast beeldend creatief onderwijs, doen wij op maandagmiddag drama en op donderdag muziek volgens de methode 123Zing.

 

Bewegingsonderwijs

De groep heeft op maandag- en woensdagochtend om 8:30 uur gym. Deze gymlessen worden gegeven door de vakleerkracht, juf Elène. Gymschoenen (of turnschoenen) en gymkleding zijn bij de gymlessen verplicht, anders kan er niet gegymd worden. Het haar van de meiden moet in een staart zitten. Denk dus aan de haarelastiekjes!

 

Kanjertraining

Deze methode voor sociaal emotionele ontwikkeling is gericht op het vergroten van de sociale vaardigheden van kinderen. De methode geeft een stappenplan bij conflictoplossing en leert leerlingen verantwoordelijkheid voor hun eigen gedrag te nemen. Dit alles gebeurt op een speelse manier en op een niveau dat aansluit bij de kinderen.

 

Zelfstandig werken

In groep 3 willen we de kinderen leren steeds zelfstandiger te werken. Zo gebruiken wij in klas een stoplicht. Als het stoplicht op ‘rood’ staat word er van de kinderen verwacht in stilte te werken en mogen de kinderen geen hulp vragen. Met de Time Timer geven we dan aan hoelang de kinderen in stilte moeten werken. Daarna gaat het stoplicht op ‘Oranje’ en mogen de leerlingen op fluistertoon met elkaar over leggen en de juf om hulp vragen. Als het stoplicht op ‘groen’ staat mag er hard op gesproken worden bijvoorbeeld als we met creatieve vakken bezig zijn.

 

In de tweede helft van het jaar gaan we aan de slag met weektaken. De taken op de weektaak zullen nog kort en gestructureerd zijn. Dit kan een lesverwerking of extra stof zijn.

Boekenbeurt In het tweede half jaar gaan wij in groep 3 oefenen met een boekenbeurt. De week voor uw kind aan de beurt is, krijgt het een brief mee met een blad voor uw kind. U zoekt samen met uw kind een boek uit en aan de hand van het blad kunt u samen met uw kind de boekenbeurt voorbereiden. Een week later mag uw kind het boek en het blad mee naar schoolnemen en zijn boekenbeurt houden.

 

Huiswerk

In groep 3 zullen we nog geen echt huiswerk mee naar huis geven. Wel willen wij u vragen ook thuis u kind te stimuleren om te lezen. Elke dag 5 tot 10 minuten thuis lezen, zal de leesprestaties ten goede komen.

Voor de vakanties zullen wij de kinderen verschillende spelletjes meegeven. Een vakantie kan namelijk zorgen voor een leesdip. Daarom willen wij de kinderen aan de hand van een spelletje stimuleren te blijven lezen.

 

In overleg kan het zijn dat wij ouders van zwakke lezers vragen thuis extra te oefenen met lezen. Dit zal zijn aan de hand van ‘Ralfi-lezen’.

 

Klassenafspraken

Graag willen wij nog de aandacht vestigen op de volgende regels:

· De kinderen mogen maximaal 10 minuten voor aanvang van de lessen op het plein aanwezig zijn om te spelen. Tassen e.d. mogen niet van tevoren binnen gebracht worden, deze kunnen tegen het muurtje gezet worden of op de rug gedragen.

· Naast de school is ruimte om fietsen netjes te stallen. Wij vragen u wanneer de afstand naar school te lopen is, liever niet per fiets naar school te komen.

· Op het plein wordt gelopen met de fiets aan de hand.

· Kauwgom kauwen mag nog steeds niet; wilt u erop letten dat uw kind met een lege mond op school komt?

· Geeft uw kind een kinderfeestje? De uitnodigingen mag uw kind uitdelen op het plein, maar helaas niet in de klas. Dit om teleurstelling bij andere klasgenootjes te voorkomen.

· Buitengewoon verlof dient een maand van tevoren bij de directeur te worden aangevraagd.

 

Oudercontact

Er zijn ieder jaar weer activiteiten waar we uw hulp hard bij nodig hebben. Te denken valt aan: - luizencontrole – excursies - hulp bij schoolfeesten etc. En er zullen vast nog meer activiteiten volgen waarbij we graag een beroep op u doen. In principe zal dit via de contactouders lopen.

De contactouders zijn dit jaar: Jacomien (de moeder van Hidde) en Mirjam (de moeder van Olivia).

 

Ik hoop er samen met u en uw kinderen een prettig en leerzaam jaar van te maken.

 

Gaby Cornelissen - Gaby punt cornelissen apestaart torenpleinschool punt nl

Lisette Schwartz - lisette punt schwartz apestaart torenpleinschool punt nl

 

Melanie Severs
Opening project

Gisteren was de opening van het schoolbrede project wat dit jaar zal gaan over techniek.

Tijdens de opening heeft professor Ruben een aantal proefjes laten zien. Het zag er spectaculair uit en was soms best even spannend!

Ook was er een quiz waarin vragen werden gesteld die terug gaan komen komende weken in verschillende groepen.

 

Op dinsdag 24 april bent u uitgenodigd om alle resultaten te komen bekijken tussen 19.00 en 20.00 uur.

 

De projectcommissie wenst alle kinderen, juffen en meesters veel plezier toe de komende weken!

 

 

Gepubliceerd in 'Blog van 1/2A'

Schoolwebsite door SchouderCom
Loading...