Informatie groep 3A

                                               Informatie groep 3

     Taal:                                                                                   
We werken in groep 3 met de methode ‘Veilig leren lezen’. 
De methode bestaat uit een aantal kernen die allemaal in groep 3 behandeld worden. Iedere kern begint met een verhaal dat past in een bepaald thema. Aan de hand van zogenaamde structureerwoorden leren kinderen nieuwe letters. Er staat telkens één nieuwe letter centraal. Dat is de zogenaamde doelletter. Per kern leren de kinderen 4 tot 6 nieuwe letters. Aan het eind van kern 6 kennen de kinderen alle letters. 

 

 

 

     Materialen 
Bij elke kern horen lees- en werkboekjes met een eigen kleur. Hierin kunnen de kinderen de nieuwe letters die ze geleerd hebben goed oefenen door woordjes en kleine tekstjes te lezen, maar ook door bijvoorbeeld plaatjes bij woordjes en zinnetjes te zoeken. 
Andere materialen waarmee de kinderen in groep 3 leren lezen zijn de boekjes van Veilig & vlot, de woordendoos, het klikklakboekje en een computerprogramma.

 

                

   

In de klas werken we in verschillende niveaugroepen:

  Maangroep

Vrijwel alle kinderen starten in de maangroep. Dit is de basis van Veilig leren lezen. De materialen zijn te herkennen aan een logo met een half maantje erin.

 

   Stergroep

Kinderen die wat moeizamer door de stof heen gaan, krijgen extra instructie van de leerkracht en besteden dagelijks meer tijd aan oefenen. Zij werken daarbij wel met maanmaterialen, zodat ook zij aan het eind van groep 3 de basisdoelen halen.

 

   Zongroep

 • De zongroep is voor kinderen die aan het begin van groep 3 alle letters al kennen en correct en vlot drieletterwoorden lezen.

  Iedere dag wordt er een les uit de methode gegeven. Daarnaast vinden we het ook heel belangrijk om de kinderen op een leuke manier extra oefening te bieden. We doen dit d.m.v. spelletjes die passen bij de kernen van de methode. Deze spelletjes kunnen de kinderen samen spelen nadat ze klaar zijn met het werk voor die dag. Ook werken we minimaal eens per week met een circuit vorm waarbij deze spelletjes worden gebruikt. Samen op een spelende manier leren is leuk en effectief.

  Het is erg belangrijk dat u als ouders betrokken bent bij het leesproces van uw kind. Het is leuk en fijn voor de kinderen wanneer u op de hoogte bent van de letters en woorden die de kinderen leren en de activiteiten die op school worden gedaan. Daarom organiseren wij regelmatig een kern afsluiting. Er wordt dan een activiteit gedaan rond het thema van de kern. Vaak zijn dit spelletjes. Dit jaar zullen we u een paar keer uitnodigen op de kernafsluiting om een groepje kinderen te begeleiden bij de activiteiten, een spel te spelen, enz. Het is voor ouders een leuke manier om te zien waar wij in de klas aan werken.

  Wanneer u het leuk vindt, kunt u ook een kijkje nemen op www.veiliglerenlezen.nl.

       Rekenen:
  Voor rekenen werken we met de methode ‘Wereld in getallen’. 
  De doelen waar we dit jaar aan werken zijn:
 • Beheersen van de getallen 1 tot en met 100. 
 • Berekeningen tot 20. 
 • Tellen in stapjes van 2, 5 en 10. 
 • Rekenen met behulp van een rekenrek en de getallenlijn. 
  Eén keer per week hebben we een projectles waarin inhoud, oppervlakte, tijd, meten en geld centraal staan. 

  Ook bij de rekenactiviteiten hebben we spelletjes gemaakt die de kinderen kunnen gebruiken om na het werk in het schrift op een spelende manier verder te oefenen.

       Schrijven:
  Om de kinderen te leren schrijven maken we gebruik van de methode ‘Pennenstreken’.
  De woorden en letters die we leren met ‘Veilig leren lezen’ komen terug in de schrijflessen. 
  We schrijven met een schrijfpotlood van Lamy. De schrijfletters leren de kinderen eerst los te schrijven. Vanaf januari leren we aan elkaar te schrijven.
  Let u er thuis ook op dat uw kind de juiste zithouding en pengreep hanteert?
  Wanneer de kinderen alle letters hebben geleerd geven we de kinderen een brief mee waarop u kunt zien hoe de letters worden geschreven.

       Gym en creatieve vakken:
  We gymmen twee keer in de week.
  Woensdagochtend: 8:30 – 9:15  in de Fletiohal, gegeven door juf Elène
  Vrijdagochtend: 9:15 – 10:00 in de gymzaal aan de Schoolstraat, gegeven door juf Esther en later dit jaar door juf Miranda.

  Denkt u eraan dat uw kind schoenen heeft die passen, een gymbroek en shirt. In verband met de veiligheid moeten de meisjes hun haar vast in een staart dragen.
  Zonder gymspullen mogen de kinderen niet meedoen.

  Op dinsdagmiddag besteden we, afwisselend, aandacht aan drama en muziek. Op donderdag staat handvaardigheid op het programma.

       Kanjertraining:
  In de hele school werken we met de kanjertraining. Een methode voor sociaal emotionele ontwikkeling. U hoort hier nog meer over.

       Algemene schoolorganisatie:
  Graag willen wij nog de aandacht vestigen op de volgende regels:
 • De kinderen mogen maximaal 10 minuten voor aanvang van de lessen op het plein aanwezig zijn om te spelen. Tassen e.d. mogen niet van tevoren binnen gebracht worden, deze kunnen tegen het muurtje gezet worden of op de rug gedragen.
 • Naast de school is ruimte om fietsen netjes te stallen, als iedereen zijn/haar fietsen ín de rekken plaatst. Wij vragen u wanneer de afstand naar school te lopen is, liever niet per fiets naar school te komen.
 • Op het plein wordt gelopen met de fiets aan de hand.
 • Rond 10.00 uur mogen de kinderen iets eten en drinken. Wij stellen het op prijs als u de kinderen gezonde zaken als fruit, liga en dergelijke meegeeft. 
 • Kauwgom kauwen mag nog steeds niet; wilt u erop letten dat uw kind met een lege mond op school komt?
 • Op de verjaardag van uw kind, mag er na de pauze getrakteerd worden; het zou prettig zijn als u dan ook (wellicht op een creatieve manier) rekening probeert te houden met het idee om het feestelijk, maar ook nog gezond te houden. Geeft uw kind een kinderfeestje? De uitnodigingen mag uw kind uitdelen op het plein, maar helaas niet in de klas. Dit om teleurstelling bij andere klasgenootjes te voorkomen.
 • Buitengewoon verlof dient een maand van tevoren bij de directeur te worden aangevraagd


       Contactouders:
  De contactouders voor dit jaar zijn Margot  (moeder van Daan) en Hayat (moeder van Selina).

  Voor vragen of opmerkingen ben ik altijd bereikbaar via gaby.cornelissen@torenpleinschool.nl. 

  U kunt me natuurlijk ook na schooltijd even aanspreken op het plein of binnen lopen.

  We hopen op een leuk en leerzaam jaar met elkaar!
Gerealiseerd door het OS-Scholenpakket - Uw school online