Wat doet de leerlingenraad?

De leerlingenraad is een raad van 10 leerlingen uit de groepen 5 tot en met 8. Iedere maand komen zij één keer samen onder leiding van meester Maarten om vanuit de leerlingen advies te geven over zaken die in en rond de school spelen.

 

De onderwerpen kunnen worden ingebracht door de leden van de leerlingenraad, de leerkrachten, maar ook leerlingen of ouders kunnen suggesties aandragen door middel van een ideeënbus. Mogelijke onderwerpen zijn: het plein, creatieve vakken,goede doelen/acties, 10-uurtje, traktaties, aankleding school, thema project enz.

 

Verslagen van de vergadering worden afwisselend door de leden van de leerlingenraad gemaakt en staan op de website onder 'Leerlingen'. De voorstellen van de leerlingenraad worden serieus genomen en wegen mee in de definitieve besluitvorming door het team.

 

Een deel van de leerlingenraad is ook de eindredactie van de digitale schoolkrant die gaat verschijnen. In deze digitale schoolkrant komen nieuwsberichten uit alle groepen van de school.

 

De maand september staat in het teken van campagne voeren. Halverwege de maand krijgen de kinderen in twee lessen inzicht in ‘democratie’. Vervolgens is er een voorbereidingsweek.

Er wordt gesproken over de leerlingenraad en een schoolkieslijst samengesteld, waarbij één lijst een groep is. In de eigen klas voeren de leerlingen campagne.

Na de campagneweek is er op 29 september 2015 gestemd in de hal. Hier stond een stembureau. Ouders hielden toezicht op het vervullen van de kiesplicht en het inleveren van het stembiljet. De kinderen van groep 5 t/m 8 hebben kiesplicht!  Zie hiervoor ook het onderstaande kiesreglement:

 

Kiesreglement

-          Elk schooljaar worden tijdens de eerste schoolmaand nieuwe verkiezingen gehouden.

-          Tijdens deze verkiezingen worden uit de groepen 5, 6, 7 en 8 twee leerlingen verkozen die gedurende het schooljaar zullen zetelen in de leerlingenraad.

-          De kiesplicht geldt voor elke leerling uit groep 5 t/m 8.

-          De kandidaten worden per groep op een lijst geplaatst. De kandidaten van de gehele school staan op de stembrief.

-          Om geldig te stemmen mag op elke stembrief slechts één kandidaat aangeduid worden.

-          Leerkrachten mogen niet deelnemen aan de stemming.

-          Elke leerling wordt verwittigd van de plaats, het uur en de datum van de stemming.

 

Plaatshouder voor dia show! Wordt automatisch vervangen

 

 

 
Gerealiseerd door het OS-Scholenpakket - Uw school online